Online kerkdiensten Hoogeveen

ELIM/HOOGEVEEN – De eerste kerkdiensten zijn online uitgezonden zowel op de Hoogevener als op de Elim-Drenthe site. De gezamenlijke kerken in Elim hebben het initiatief bedacht om diensten via het internet uit te gaan zenden, in deze tijden van de Corona-crisis. Er zullen in deze komende tijd meditaties, gebeden en liederen opgenomen worden. Het ligt in de bedoeling om dit ook uit te kunnen breiden naar de andere kerken in de gemeente Hoogeveen.

één oplossing:
Mensen die veel al niet meer naar de hun Kerk kunnen, maar de kerk wel naar de mensen is het een oplossing om onlinediensten uit te gaan zenden, zodat de Kerk wel naar de mensen kan komen. Dit is tegenwoordig  allemaal mogelijk met de heden daagse technologie. Zo als YouTube om de uitzenden te bekijken. Voor deze opzet is bewust gekozen om mensen die door welke omstandigheden niet meer of tijdelijk naar de kerk kunnen komen. En dus gedwongen thuis zitten.

Dienst van 28 maart 2020
Ter overdenking terzijde door ds. André Heiner
ELIM – Afgelopen woensdag is de overdenking opgenomen. Dat is merkwaardig, ik stond letterlijk voor stoelen en banken in de kerk. Gekke gewaarwording hoor. En dan schieten je allerlei herinneringen te binnen. ‘Voor stoelen en banken staan’ – nu is de zondagse opkomst soms ook een kleine groep, maar toch…, nu alles leeg voor mij.

Nee, dan vroeger! Het komt misschien dat me van alles te binnen schiet, omdat ik precies deze week (28 maart) 44 jaar geleden bevestigd ben als predikant. 44 Jaar. Inderdaad andere tijden. Als je toen preekte trof je soms 1200 kerkgangers, bijvoorbeeld. in Barendrecht. Een nachtmerrie heb ik er aan overgehouden. Ik was nog kandidaat. Weet u nog in die jaren: oliecrisis was het toen bijvoorbeeld. De kandidaat werd van huis opgehaald. Dat was super, ik had een pasje met daarop een stempel als artiest met ”attributen”, of zo. Dus op naar Barendrecht.
Hier de volledige tekst van de dienst

Dienst van 22 maart 2020
Kerkdienst van uit de Gereformeerde Kerk in Elim