HOOGEVEEN – Reden voor een feestje. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, 3 maart j.l., van onze afdeling werden een aantal namen genoemd van mensen die 40 jaar lid zijn en waarvan sommige leden nog steeds actief zijn. Roel Smit is daar een van. Hij is als kleine jongen ‘besmet’ geraakt met het Natuurvirus en sindsdien is hij naast zijn baan en later als gepensioneerde altijd actief geweest in de Natuur.

Kinderen en volwassenen enthousiast maken en voor alle groene organisaties die er zijn een steentje bijdragen. Roel kreeg woensdagavond uit handen van voorzitter Frank Snippe een gouden speldje. Roel, inmiddels 79 jaar, vertelde nog hoe het zaadje ooit was gezaaid en wat hij daarmee heeft gedaan. ‘Blijf mensen betrekken bij Natuur, maak iedereen enthousiast, vertel het verhaal en doe dat zo vaak je kunt’.

Bij de koffie een gebakje en samen met jong en oud genieten van elkaars Natuurverhalen, dat is ook wat bij een IVN-ledenvergadering past. Na het officiële gedeelte nam Erwin Bruulsema ons mee naar de steenuil. Erwin is enthousiast over het kleinste uiltje wat we hebben in Nederland en kan daar met gemak een uur over vertellen. Samen met het verhaal ook de nodige beelden die soms behoorlijk hilarisch zijn is de avond al snel gevuld.
IVN-afdeling Hoogeveen is een gezonde en nog steeds groeiende vereniging.

We zijn een vereniging met ruim 160 leden, waarvan zo’n 40 actieve leden. Onder andere in werkgroepen en in activiteiten met en voor jeugd wordt veel werk verzet. Natuurvrijwilligers willen eigenlijk maar een ding. De Natuur bewaken en bewaren voor de toekomst. Zaadjes zaaien en mensen enthousiast maken. Landelijk zijn ongeveer 10.000 vrijwilligers actief. Graag tot ziens bij eens van onze leuke activiteiten die te vinden zijn op onze website.

Geef een reactie