Hoogeveen – Op 1 april zou mevrouw Sieders 40 jaar, in dienst zijn bij de openbare bibliotheek in Hoogeveen. Ze zal begonnen zijn op haar 15 jarige leeftijd op de afdeling mediaverwerking en in de uitlening/klantenservice en is nu ook verantwoordelijk voor de roosters. Maar dit alles bleek één 1 april grap te zijn.40-jaar-bij-bibiotheek

Het persbericht van de bibliotheek luide als volgt,
Het jubileum werd gevierd met koffie, gebak, en een toespraken, er werd een lied en een workshop boek&button aangeboden. En een mand met wensen van collega’s met een wandel-arrangement.

Door Henk Boer

Geef een reactie