Met de motie ‘rommelige kavels’ vraagt CDA Hoogeveen opnieuw aandacht voor de rommel op de kavels aan Het Haagje 230-258. Op de kavels stonden ooit een autogarage en een café. Beide bedrijven brandden af en sindsdien gebeurt er al jaren niets op het terrein en is de rommel die overbleef het CDA en omwonenden een doorn in het oog.

Opvolgend raadslid voor het CDA, Peter Koekoek, volgt de zaak al meer dan een jaar en heeft in die periode regelmatig contact gehad met betrokkenen. ‘Gemeente en eigenaren hebben steeds gezocht naar mogelijkheden om iets nieuws te bouwen op de locatie, maar er is nog steeds niets van de grond gekomen. Ondertussen kijken omwonenden, maar ook rouwstoeten van het tegenoverliggende uitvaartcentrum en klanten van de naastgelegen kledingwinkel uit op een vreselijke puinhoop. Bovendien is het Haagje één van de toegangswegen tot het centrum van Hoogeveen en de locatie is nu niet bepaald een visitekaartje’, aldus Koekoek.

Handhaving blijft uit
Het CDA stelde eerder al schriftelijke vragen over de situatie. Het college gaf toen aan de eigenaren van de rommelige kavels tot 1 mei 2014 ontwikkeltijd te willen geven en daarna handhavend te zullen optreden wanneer de eigenaren geen actie zouden hebben ondernomen. In eerste instantie leek dit te werken, want de eigenaren zegden toe te gaan slopen en vroegen daarvoor zelfs een vergunning aan. Toch is er opnieuw aandacht nodig voor de zaak volgens Koekoek: ‘Inmiddels zijn we weer ruim een half jaar later, maar staan de ruïnes nog fier overeind. Herontwikkeling van deze zichtlocatie lijkt de eerstkomende tijd ook niet aan de orde. In onze motie roepen we het college dan ook op om nu daadwerkelijk te gaan handhaven en de eigenaren desnoods te dwingen de rommel op te ruimen’.

Steun van Gemeentebelangen
Inmiddels heeft Gemeentebelangen Hoogeveen laten weten zich te kunnen vinden in de motie van het CDA en mede-indiener zal zijn tijdens de raadsvergadering.

De beantwoording van de eerder gestelde schriftelijke vragen is te vinden u hier
De inhoud van de motie ‘rommelige kavels’ vindt u hieronder.

De raad van de gemeente Hoogeveen Constaterende dat

op de kavels aan het Haagje 230-258 een aantal restanten van gebouwen staat, waardoor een situatie is ontstaan die veel ergernis geeft bij omwonenden, passanten en de raad.

  • ook het college op schriftelijke vragen over deze situatie heeft geantwoord dat de situatie op genoemde kavels ‘niet optimaal en voor verbetering vatbaar’ is (d.d. 11 april 2014).
  • in hetzelfde antwoord van het college werd aangegeven dat eigenaren tot 1 mei 2014 ontwikkeltijd hadden gekregen en dat de gemeente daarna zou gaan handhaven wanneer geen actie was ondernomen door de eigenaren.
  • de situatie ook na 1 mei is blijven bestaan ondanks herhaalde uitingen van onvrede en toezeggingen van eigenaren om te gaan slopen.
  • de locatie een rommelige aanblik geeft, terwijl het ligt in de directe omgeving van twee ondernemingen en een aantal woningen en aan één van de belangrijkste toegangswegen tot (het centrum van) Hoogeveen.

Overwegende dat

  • de eigenaren van genoemde kavels ondanks een sloopmelding niet voornemens lijken te zijn daadwerkelijk hun kavels op korte termijn te gaan opruimen.
  • herontwikkeling van de kavels, met de daarbij behorende verbetering van de aanblik, op korte termijn ook niet aan de orde lijkt te zijn.
  • de onwenselijke situatie dus nog geruime zal blijven bestaan.

 Roept het college op om

  • alsnog zo snel mogelijk over te gaan tot handhaving, zoals bedoeld in de eerder genoemde beantwoording van schriftelijke vragen van 11 april jongstleden.
  • alle voor handen zijnde middelen in te zetten om de eigenaren van de in deze motie bedoelde kavels desnoods onder dwang te bewegen de restanten van gebouwen op deze kavels zo snel mogelijk af te breken en het puin af te voeren.
  • de raad te informeren over de ontwikkelingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Door Henk Boer

Geef een reactie