HOOGEVEEN – Zaterdagmorgen om elf uur werd dan eindelijk de foto-wandelexpositie ‘Sprekend Leven, Waardevol Bestaan’ geopend voor De Readshop in de Hoofdstraat van Hoogeveen. De (bijna) 97 jarige mevrouw Riemersma, het covermodel, verrichte samen met Roelie Mossel en Doris de Min, de openingshandeling door met het wegtrekken van een doek haar eigen portret in de etalage van De Readshop te onthullen. De Vermakelaar zorgde voor de inleiding en de nodige special effects.

Deze expositie behelst een veertigtal fotoportretten met interview tekst van bewoners van de verschillende verzorgingshuizen van NNCZ. Door het centrum van de stad hangen en staan deze portretten in een tiental etalages. Belangstellenden kunnen ook een prijsvraag winnen door letters te verzamelen welke op de tekst panelen zijn geplakt. Wanneer zij de hele route lopen kunnen ze een slagzin vormen. Een tiental prijzen is beschikbaar gesteld door NNCZ en een groot aantal meewerkende winkeliers. De expositie blijft ongeveer drie weken in de etalages zichtbaar. Wanneer met de route niet wil of kan lopen kan men altijd nog het boek bestellen op: www.gedenkboekwerk.nl.

Door Henk Boer

Geef een reactie