ELIM – heeft woonruimte nodig. De afgelopen periode hebben we samen met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden hiervoor. Het onderzoek richtte zich vooral op het sportpark. Daar is ruimte over sinds de aanleg van het kunstgrasveld. We hebben geconcludeerd dat het plan om woningen te bouwen op die plaats haalbaar is. Wel moet dan het sportpark deels aangepast worden.

De gemeente bereidt nu de volgende fase voor waarin wordt gewerkt aan een bestemmingsplan dat woningbouw op die locatie en de directe omgeving mogelijk moet maken. Verder wordt gekeken naar wat nodig is om het sportpark aan te passen om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor de verschillende sporten.

Na de zomerperiode gaan we samen met de gemeente met belangstellenden in gesprek, om in beeld te krijgen welke daadwerkelijke belangstelling er is voor nieuwbouw uit verschillende doelgroepen. Hiervoor gebruiken we de informatie die we hebben opgehaald bij de uitvoering van de enquête woningbehoefteonderzoek.

Sportwethouder Werner ten Kate en Janita Tabak waren gisteren op Elim om te praten over de dringende behoefte aan woningbouw in het dorp. Om ruimte te maken voor woningen moet er geschoven worden met de (kunstgras) sportvelden. Daarom spraken ze met de voetbal- en de korfbalvereniging en met Plaatselijk Belang Elim. Deze gaan de komende maanden samen aan de slag om een plan te maken dat hopelijk zal leiden tot een bestemmingsplanwijziging en de realisatie van 60 woningen in tien jaar tijd. ( 6 woningen per jaar) Een goede ontwikkeling voor Elim, maar natuurlijk lang niet genoeg voor de nabije toekomst.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: