HOOGEVEEN – Op woensdag 30 januari heeft Aan de Slag Hoogeveen de jaarresultaten over 2018 gepresenteerd op de locatie van het AZC te Hoogeveen. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele bewoners/vrijwilligers, maatschappelijke organisatie en burgemeester Loohuis.

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra en statushouders te betrekken bij vrijwilligerswerk. Zij worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit of evenement in Hoogeveen, waaraan ook andere vrijwilligers deelnemen. Op diverse plaatsen in Nederland wordt Aan de Slag ingezet.
Nancy Rietveld van het landelijk projectbureau Pharos/Aan de Slag vertelde trots te zijn op de positieve resultaten in Hoogeveen. Maar liefst 38 verschillende organisaties hebben klus-sen aangeboden, dat waren er 31 in 2017. Het aantal klussen was 886, bijna een verdubbe-ling ten opzichte van 2017. In totaal hebben 115 unieke bewoners van het AZC-vrijwilligersklussen gedaan, de meeste mensen hebben zich meerdere keren ingezet. Het zijn bewoners met 27 verschillende nationaliteiten, die maar liefst 22 verschillende talen spreken.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwamen bewoners van het AZC zelf aan het woord over het vrijwilligerswerk wat ze gedaan hebben en wat het hen gebracht heeft. Ook vertelden vertegenwoordigers van verschillende organisaties over hun ervaringen met de bewoners van het AZC en hun inzet in hun organisatie. Burgemeester Loohuis reikte de certificaten uit aan de bewoners die zich voor Aan de Slag hebben ingezet in 2018, en ging met allen op de foto. Tot slot kon men onder het genot van lekkere hapjes nog even napraten.

Dankzij cofinanciering van de gemeente Hoogeveen, COA en Stichting Welzijnswerk wordt Aan de Slag in 2019 vervolgd.

Geef een reactie