Hoogeveen – Op de plaats van het kruispunt Mr. Harm Smeengelaan – Kinholtsweg in Hoogeveen wordt een rotonde aangelegd. Omwonenden en ondernemers in de omgeving van het kruispunt zijn hierover geïnformeerd tijdens een informatieavond.

De komst van asielzoekers naar de Grittenborgh maakt het noodzakelijk dit punt snel veiliger in te richten. De wens voor aanpassingen bestond al langer, maar deze kon vanwege het ontbreken van financiële middelen niet gerealiseerd worden. Dankzij een bijdrage van de provincie en van het COA is het nu wel mogelijk. Met een rotonde wordt de verkeerssnelheid op dit punt verlaagd, waardoor er meer overzicht ontstaat en weggebruikers veiliger dit punt kunnen passeren.

Omleiding
De reconstructie van het kruispunt start begin januari. De aannemer verwacht, ijs en weder dienende, de werkzaamheden in acht weken te kunnen uitvoeren. Om de werkzaamheden goed en snel te kunnen uitvoeren, worden omleidingsroutes ingesteld. Uitgangspunt is dat de Grittenhof tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar blijft.

Overige aanpassingen
De fiets- en voetpaden rond het kruispunt worden verlegd. De weg van de rotonde naar de Grittenborgh wordt aan de zijde van de wijk Kinholt voorzien van een voetpad dat aansluit op het overige voetpadennetwerk richting het centrum en de Weide. De groene strook tussen de Grittenborgh en Kinholt wordt gedeeltelijk heringericht waarbij de bestaande beplanting langs de randen van het gebied blijft. Het resterende gebied wordt voorzien van een brede geul en van een inrichting die landschappelijk aansluit bij het gebied achter de Grittenborgh, langs de spoorlijn.

Door Henk Boer

Geef een reactie