Hoogeveen – Zaterdag 15 augustus jl. werd aan de Zuiderweg te Hoogeveen, bij de ingang van de begraafplaats, een aanvullende plaquette onthuld met 12 namen van gesneuvelde personen met een militaire status. De VOMI, de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers, begon in 1990 met de voorbereidingen van een gedenkteken voor de in voormalig Nederlands Indië gesneuvelde militairen, tijdens de zogenaamde politionele acties. Toen het monument werd onthuld, was het uitgegroeid tot een monument voor alle militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties in voormalig Nederlands Indië waren gesneuveld en een link naar Hoogeveen hadden. Zo werden ook de vliegeniers erop vermeld, die in de gemeente om het leven kwamen.

Als centraal militair monument was de positie achterhaald, toen met de gemeentelijke herindeling er gebiedsdelen van andere gemeenten binnen het grondgebied van Hoogeveen werden geplaatst. Dat vroeg om nieuw en uitvoerig onderzoek naar oorlogsslachtoffers uit die gebieden. Tevens was er meer bekend van Hoogeveen zelf. Voortschrijdend inzicht. Twee in Indië gesneuvelde militairen konden worden toegevoegd.

De Nederlandse krijgsmacht van na de oorlog ontstond onder meer uit de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de Knokploegen (KP). Johannes Post, tijdens de oorlog wonend te Nieuwlande, kon nu ook worden toegevoegd, evenals een groep mannen die aan de Wijsterseweg in april 1945 wapens kreeg van een depothouder van de Binnenlandse Strijdkrachten, samen met de daar gedropte Franse parachutisten tegen de Duitsers vocht, en uiteindelijk bij Spier werd geëxecuteerd. Twee geallieerde militairen sneuvelden rond de bevrijding en hadden banden met Hoogeveen. Opgenomen werd ook de KNIL-militair Johannes Geli Resiona, vermoord door de Japanners, vanwege verzet.

Uiteindelijk werd het een samenwerking waarbij de personen werden gescreend in samenwerking met kolonel Harold de Jong, een man met ervaring in militair historisch onderzoek, en werd in het kader van 75-jaar bevrijding gewerkt met daarbij beschikbaar gestelde subsidie, onder de paraplu van en in samenwerking met de gemeente Hoogeveen, de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe en de Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen & Hollandscheveld e.o. Veel werk voor 1 plaquette, maar het bleek de moeite waard.

Bij de onthulling waren 50 familieleden/nabestaanden aanwezig. Historicus/Coördinator Albert Metselaar vatte samen hoe de 4e en aanvullende plaquette op het gedenkteken tot stand was gekomen. Burgemeester Karel Loohuis werd door hem Coronastyle onderscheiden met een Melati, het symbool van respect, betrokkenheid en medeleven, een bloem als algemeen symbool van de herdenking van de slachtoffers van voormalig Nederlands Indië. Burgemeester Loohuis sprak de mensen toe en gaf onder meer aan dat erkenning voor velen al veel eerder had moeten gebeuren. Daarna onthulde hij de vierde plaquette. Er werden bloemen gelegd door zowel burgemeester Loohuis als familieleden en militaire genodigden, betrokken bij de totstandkoming van het aanvullende gedeelte. Genoemd moet worden Paul Resiona die zijn vader kon eren. Vanwege de corona maatregelen was vooraf geen ruchtbaarheid gegeven aan de onthulling. Er waren enkel direct betrokkenen en familieleden uitgenodigd.

Paul Resiona en familie
 
Kolonel de Jong en luitenant-kolonel Bloemberg
 

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: