HOOGEVEEN – Op maandag 28 maart 2022 werd in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen afscheid genomen van maar liefst 15 raadsleden en 4 opvolgend raadsleden. Dat gebeurde met veel humor, soms een lach en bij een enkeling de nodige moeiten. Burgemeester Karel Loohuis sprak ieder raadslid persoonlijk toe en daarna kreeg ook ieder raadslid de kans om nog een laatste keer het woord aan de ‘stem van de inwoners’ te richten. Mooie wensen en adviezen overheersten de avond.

Eerst stond Loohuis stil bij de hectische periode 2018-2022. Er was sprake van een volgens zijn zeggen ‘onhoogeveense’ raad. Hij doelde op de zware tijd de politici kenden rondom de miljoenen die de gemeente tekort kwam op de nieuwe taken als jeugd, wmo en participatie. Het wantrouwen en de tegenstellingen die zich in de eerste 2 jaar voordeden. Toch kon Loohuis constateren dat de raad zichzelf herpakt had. Er een ander college kwam en de dialoog en het respect weer terugkwamen. Het algemeen belang kwam weer op nummer 1 te staan na de omslag van zomer 2020.

Vervolgens werd afscheid genomen van opvolgers Baalman, Jan Alting, Goos Engels en Johannes Prakken. Deze laatste riep de raad op om vooral goed te letten op alle ‘gemeenschappelijke regelingen’. Dan volgende in een lange sessie alle raadsleden. Sommigen sloten hun betoog af met ‘ll be back’ of ‘tot gauw’. Dat gold voor Catharina van Hien en Wilco Kramer. Ook Wolter Dekker eindigde zijn spontane afscheidsspeech met ‘tot woensdag’. Hij zal dan bij de PvdA benoemt worden als opvolgende raadslid. Dekker kreeg van Loohuis in een zeer gevatte speech toch al te horen dat de burgemeester zo vaak al afscheid van hem had genomen dat hij geen originele woorden meer wist. Bij gemeentebelangen werd afscheid genomen van maar liefst 4 Jannen. Jan Alting, Jan Knol, Jan Giethoorn en Jan Steenbergen. Jan Giethoorn nam aan de hand van slogans de andere partijen op de hak. Hij sloot af met ‘denk niet links, denk niet rechts, maar in de kleur van je hart’.

Ook waren er moeiten. Ina Prins stond stil bij de voor haar moeilijk periode zomer 2020. Catharina van Hien bij de moeiten in haar werk binnen GroenLinks. Wilco Kramer bij de uitslag die voor hem zo onverwachts was. Velen blikten terug op de moeiten in de coronatijd of zelfs daarvoor. Meerdere keren werd het overlijden van burgemeester Koetje als een zwart dag genoemd.

Adrie Vos stond stil bij de moeiten in het raadswerk en zijn zorgen thuis. Peter Scheffers wilde eigenlijk niet speechen maar wenste de raad veel wijsheid bij de formatie. Philip Oosterlaak was wegens ziekte afwezig, maar werd met humor en respect door Loohuis beschreven. Zij karakteristieke spijkerjack werd benoemd en door Loohuis ‘werkkleding’ voor het raadslid Oosterlaak genoemd.

Klaas Kroezen werd geprezen om zijn betrokkenheid bij jongeren, de kinderraad, kindvriendelijke gemeente en jong Hoogeveen. En natuurlijk zijn initiatief ‘zon op het dak’. Klaas riep op om vooral door te gaan met ‘Jong Hoogeveen’ om jongeren gelijke kansen te geven.

De laatste vier raadsleden hadden zo’n lange zittingstermijn dat zij werden geridderd. Arend Steenbergen voor 16 (met tussenpozen) jaar raadswerk, Hetty Bouius-Feijen, Kamiel Bertels (beiden voor 12 jaar raadswerk) en Wim Warrink voor maar liefst 16 jaar aaneengesloten lidmaatschap van de raad en de CU-fractie.

Arend Steenbergen gaf aan de hij direct door kon bij de NLTO en bedankte de griffiers dat ze zijn persoonlijke secretaris wilden zijn. Bertels werd door Loohuis geprezen om zijn bekwame wijze van leiding geven aan raad, presidium, fractievoorzittersoverleg. Loohuis gaf aan dat Bertels een prima burgemeester zou zijn. Hetty Bouius viel mooie woorden ten deel over haar sociale en betrokken houding. Loohuis sloot af met ‘je bent een fijn mens’. Woorden die Hetty Bouius goed deden. Hetty riep op om te stoppen met het pijn doen van raadsleden via twitter. Tenslotte kwam Wim Warrink. Hij gaf aan dat hij zich altijd op de onderkant van de samenleving gericht had en dat als diaken van de PKN in Hoogeveen zou blijven doen. Daar mee kon hij ondanks leeftijd zijn roeping, want zo had hij het raadswerk gezien toch voortzetten.

Zo blikten 15 raadsleden terug op een periode van blijdschap, verdriet, moeiten en voor een heel leerzame periode. Blij dat ik door het raadswerk zo’n brede kijk op de wereld heb gekregen. De stem van de inwoners zoals Loohuis de raadsleden noemde gingen gezellig een drankje nuttigen en zo kwam er een eind aan de historische periode 2018-2022 en kon iedereen zich opmaken voor een nieuwe raadsperiode met hopelijk voorzetting van de goede lijn van 2021 en 2022.

Geef een reactie