Hoogeveen – Donderdagmiddag is op het Alfa-college in Hoogeveen een Intentieverklaring ondertekend door Dong Pong Nguyen, president van de University of Economics in Ho Chi Minh City en Wim Moes, voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-college.

Foto 1a
De Vietnamese en Hoogeveense delegaties bij het Alfa-college in Hoogeveen

Met het zetten van de handtekening geven beide partners aan dat ze de komende jaren met veel ambitie inzetten op een uitwisseling van studenten, het creëren van stageplekken in elkaars landen en mogelijk curriculumuitwisseling.

Het afgelopen jaar hebben meerdere bezoeken en gesprekken plaatsgevonden tussen directies en docenten van beide organisaties. Op dit moment zijn al zes studenten van de Business School van het Alfa-college in Vietnam om daar een stageperiode af te werken. De delegatie uit Vietnam verraste de aanwezigen met een aardige anekdote hierover. De aanwezigheid van de studenten van het Alfa-college blijkt omzetverhogend te werken bij één van de Vietnamese stagebedrijven. Gasten blijken speciaal voor de Engelssprekende Nederlandse jongeren het restaurant te bezoeken.

Samenwerking noodzakelijk
In de zogenaamde Triple Helix (onderwijs, overheid en ondernemers) werkt het Alfa-college nauw samen met de gemeentes Hoogeveen en Emmen, Stenden Hogeschool en regionale ondernemers. Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk gaf in zijn toespraak aan hier veel waarde aan te hechten. “Uiteindelijk gaat het er om dat we onze studenten zo goed mogelijk kunnen opleiden. De basis daarvoor leggen we onder andere hier. Onlangs hebben ook de burgemeesters en enkele wethouders van de gemeentes Hoogeveen en Emmen samen met regionale ondernemers een succesvolle missie naar Vietnam afgerond. Met elkaar kunnen we de zorgen voor goed opgeleide jongeren en daarmee goed gekwalificeerde vakmensen behouden voor de regio.”

Foto 3a
Burgemeester Karel Loohuis spreekt de gasten uit Vietnam toe (Foto’s: Kim Stellingwerf)
Foto 2a
De ondertekening van de intentieverklaring door Dong Pong Nguyen, president van de University of Economics en Wim Moes, voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-college

Bij de ondertekening van de intentieverklaring en de rondleiding door de school waren namens de gemeente Hoogeveen onder anderen burgemeester K. Loohuis en wethouder A.W.Hiemstra en de heer Dousma van Stenden Hogeschool aanwezig.

Foto’s Kim Stellingwerf

Door Henk Boer

Geef een reactie