Hoogeveen – In de week van 5 tot en met 11 maart a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Amnesty strijdt al meer dan vijftig jaar met succes voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, overal ter wereld. In 2016 zijn meer dan 650 mensen die onterecht gevangenzaten vrijgekomen na Amnesty-acties.

Amnesty verricht onderzoek en voert acties die zijn gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige mensenrechtenschendingen. Om dit alles te kunnen verwezenlijken is natuurlijk geld nodig. Amnesty Hoogeveen is daarom op zoek naar collectanten voor de gemeente Hoogeveen en vooral de omliggende dorpen. Het kost de collectant in die week slechts enkele uurtjes. Een paar uurtjes, die een verschil kunnen maken voor mensen in nood.

Amnesty International baseert zich op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. De collectant mag ervan verzekerd zijn dat Amnesty een onpartijdige organisatie is, die niet is gebonden aan een regering, ideologie of godsdienst.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris van de werkgroep, telefoon 0528 273940. Of kijk voor meer informatie op de website, klik hier.

Geef een reactie