Groningen – In zijn decembervergadering heeft de Raad van Toezicht van het Alfa-college Annelies Bakelaar MBA benoemd tot zijn nieuwe lid met de portefeuille financiën. Zij is de opvolger van Erik Jan Kreuze, die na zijn tweede termijn als lid van de raad statutair niet herbenoemd kon worden.Erik Jan Kreuze

Annelies Bakelaar is 43 jaar en woont in Stegeren. Sinds februari 2015 is ze algemeen directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Daarvoor heeft ze vier jaar gewerkt als manager van de centrale dienst Human Resource Management bij ROC Aventus. De bedrijfsvoerings- en onderwijsvraagstukken waarvoor het middelbaar beroepsonderwijs en educatie staan, zijn voor haar dus een bekend terrein. Mevrouw Bakelaar is sinds 2006 lokaal en landelijk politiek actief voor het CDA. Vanaf 2010 is zij fractievoorzitter van het CDA in gemeenteraad van Ommen, waarbij haar belangrijkste portefeuille ‘bestuur en financiën’ is.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van het Alfa-college spreekt mevrouw Bakelaar bijzonder aan. Zij heeft een warm hart voor (beroeps-)onderwijs, met name het christelijke beroepsonderwijs. De portefeuille financiën sluit goed aan bij haar deskundigheid op het gebied van financiële beleidsvorming en verantwoording. De waarden en normen en de ambitie die het Alfa-college heeft vastgelegd in zijn strategisch beleidsdocument ‘Doelbewust naar buiten’, spreken haar zeer aan. Dat maakt dat zij graag als lid van de Raad van Toezicht betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het Alfa-college, zijn studenten en docenten.

 

Door Henk Boer

Geef een reactie