HOOGEVEEN – Armoede is een probleem dat veel mensen raakt, vooral in tijden van economische crisis. Hoe staat het met de armoede in de gemeente Hoogeveen? Hoeveel huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen? Welke groepen zijn het meest kwetsbaar? En wat doet de gemeente om armoede te bestrijden?

Het percentage huishoudens met een laag inkomen

Volgens het Trendbureau Drenthe1 moesten in 2018 ongeveer 1700 huishoudens in de gemeente Hoogeveen rondkomen van een laag inkomen. Dat is 7,3% van alle huishoudens in de gemeente. Een laag inkomen wordt gedefinieerd als een inkomen onder de lage-inkomensgrens, die afhankelijk is van de grootte en samenstelling van het huishouden. In 2018 lag deze grens op 1040 euro per maand voor een alleenstaande en op 1960 euro per maand voor een paar met twee kinderen.

Het percentage huishoudens met een laag inkomen in Hoogeveen is iets lager dan het landelijke gemiddelde (7,9%), maar iets hoger dan het provinciale gemiddelde (7,1%). In vergelijking met andere Drentse gemeenten scoort Hoogeveen redelijk goed. Alleen Assen, Emmen en Meppel hebben meer huishoudens met een laag inkomen.

Het goede nieuws is dat het percentage huishoudens met een laag inkomen in Hoogeveen de afgelopen jaren is gedaald. In 2013, tijdens de economische crisis, was dit percentage nog 8%. Dit betekent dat er minder mensen in armoede leven dan voorheen.

Geef een reactie