HOOGEVEEN – De Bibliotheek Hoogeveen ontvangt extra financiële steun van € 208.000, – van het rijk om haar dienstverlening nog beter te maken. Deze financiële ondersteuning komt voort uit de ‘eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’. Daarnaast draagt de gemeente Hoogeveen zelf € 52.000 bij aan dit initiatief. De financiële middelen vanuit de gemeente zijn afkomstig van provincie Drenthe en zijn specifiek bedoeld ter bevordering van de toegankelijkheid en kwaliteit van onze bibliotheekvoorzieningen.

De ontvangen subsidie zal rechtstreeks ten goede komen aan de Stichting Bibliotheek Hoogeveen. Hierdoor is de Bibliotheek Hoogeveen in staat om de bibliotheekdiensten te verbeteren en de bemenste openingstijden uit te breiden.

De Gemeente Hoogeveen behoort tot de 52 gemeenten in Nederland die in deze ronde deze financiële steun hebben ontvangen. Uit een totaal van honderdvijftig aanvragen heeft Hoogeveen deze toekenning ontvangen vanwege de specifieke uitdagingen met betrekking tot laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden in de regio. Wethouder Mark Tuit: ‘De bibliotheek is een plek waar kennis, talentherkenning, verwondering en elkaar ontmoeten samenkomen. Als gemeente willen we dat dit voor iedereen toegankelijk is.’

Waarom is dit belangrijk? De afgelopen jaren waren financieel uitdagend en resulteerden in een afschaling van de openingstijden en een verminderde bezetting. Dit maakte het moeilijk om een volwaardige service te bieden, vooral op drukke momenten.

De uitbreiding van de openingstijden en de versterking van de bezetting zal de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en zo kan de bibliotheek nog meer aandacht besteden aan leesbevordering en digitale geletterdheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Met deze extra middelen kan de populaire digitale werkplaats HQ-6 een extra middag en avond in de week opengaan.

Raquel García-van der Walle, directeur-bestuurder: “De Bibliotheek Hoogeveen is blij met deze extra financiële steun van het rijk, mogelijk gemaakt dankzij nauwe samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Onze inwoners verdienen een stevige, toekomstbestendige bibliotheek.”

Geef een reactie