HOOGEVEEN – Op maandagmiddag 26 maart organiseert Bibliotheek Hoogeveen een inspiratie- en werksessie voor managers en bestuurders in de kinderopvang (peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven/ bso) en maatschappelijke organisaties. Het thema is ‘Werken aan de visie op mediaopvoeding in de kinderopvang’.

Foto: © 2018: Eigen

Het is niet de gemakkelijkste periode voor ouders om kinderen op te voeden. Ouders willen hun kinderen zien opgroeien tot mediawijze kinderen. De ontwikkelingen gaan in een razend tempo en de realiteit is dat ouders moeite hebben om hun kinderen aan te spreken op hun mediagedrag. Hoe zorgen we er toch voor dat kinderen bewuste en kritische mediagebruikers worden? En welke rol heeft de kinderopvang daarbij? Tijdens deze interactieve middag neemt Denise Bontje (Sardes/ Kind & Media) haar publiek mee naar de wereld waarin kinderen opgroeien.

’s Avonds is er voor alle voorleescoördinatoren en andere pedagogisch medewerkers in de kinderopvang een netwerkbijeenkomst over hetzelfde thema. Deze bijeenkomst wordt ook verzorgd door Denise Bontje.

Kind & Media
De bijeenkomsten zijn voor genodigden en worden georganiseerd door Bibliotheek Hoogeveen in het kader van Kind & Media. Kind & Media is opgezet met een missie: in 2020 hebben alle organisaties die werken met en voor jonge kinderen een visie op media. Meer weten? www.kindmedia.nl