Hoogeveen – Vandaag hebben kinderen van groep 7/8 van basisschool Het Palet een boomcirkel van twaalf Eikenbomen geplant samen met wethouder Jan Steenbergen, Jaap Eikelboom, directeur Rijkswaterstaat, Hans Kruk, boswachter bij Staatsbosbeheer en Peter Derksen, directeur stichting Boomfeestdag.

Zestigjarig bestaan
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben de stichting Boomfeestdag een cadeau gegeven voor hun zestigjarig bestaan. Het cadeau bestaat uit zeven boomcirkels met monumentale bomen. De cirkels staan voor het thema van de Boomfeestdag van dit jaar, namelijk ‘verbinding’. In elke regio wordt één van de cirkels geplaats; voor Noord-Nederland is dat in de gemeente Hoogeveen. De bomen zijn geplaatst aan het einde van afrit 26 van de A28, op de hoek met de Zuidwoldigerweg (tegenover de McDonalds).

Toekomstboom
Nadat de basisschoolleerlingen de eerste elf bomen geplant hadden, plantte Wethouder Jan Steenbergen samen met de kinderen de Toekomstboom. Bij de Toekomstboom is een tijdscapsule ingegraven, de kinderen konden hun wens voor de toekomst in de tijdscapsule plaatsen.

Honey Highway
Aansluitend aan het planten van de bomen hebben de kinderen samen met stichting Honey Highway bijvriendelijk bloemenzaad gestrooid rondom de bomen. Bijen worden met uitsterven bedreigd en dit heeft grotere gevolgen dan geen honing meer in de thee. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers. Ze bestuiven niet alleen bloemen, maar ook landbouwgewassen, waardoor voedsel verbouwd kan worden. Minder bijen betekent minder bestuiving en een minder divers landschap en lagere opbrengsten in de landbouw.
Stichting Honey Highway heeft laten zien aan de kinderen welke bloemzaadjes het best gezaaid kunnen worden in het belang van de bijen.

Geef een reactie