Stuifzand – Bork Sloopwerken te Stuifzand heeft €1000,- beschikbaar gesteld voor de regionale activiteiten van jonge mantelzorgers op 27 en 29 januari 2016.Bork sloop persberichtJonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die taken hebben die niet bij de leeftijd passen en zorgen maken over of zorgen voor een familielid. Naast een lokaal aanbod voor deze groep kin-deren en jongeren worden vanaf januari 2016 ook regionaal activiteiten georganiseerd. De pro-jectgroep Jonge Mantelzorg Regionaal maakt zich hiervoor sterk vanuit Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Welzijnswerk Midden- Drenthe, Welzijn MensenWerk Meppel, Stichting Welzijn Zwartewaterland, Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en Welzijn de Wolden.

De projectgroep benadert bedrijven voor sponsoring met als doel sociaal maatschappelijke be-trokkenheid. Na sponsoring van een activiteit draagt het bedrijf het stokje over aan een volgend bedrijf.
Het lokale aanbod vanuit SWW in Hoogeveen voor jonge mantelzorgers van 12- en 12+ bestond de laatste twee jaar onder andere uit survival, fotoshoot, dagje pretpark/dierentuin en zwemmen.

Meer informatie over het aanbod voor jonge mantelzorgers is te vinden op www.swwh.nl onder de knop vrijwilligers & mantelzorgers

Door Henk Boer

Geef een reactie