Hier de online versie

HOOGEVEEN – Een jaarwende en de beslotener wijze van leven in de winterperiode, maakt dat we als mens na gaan denken over onszelf en onze omgeving. Kerstverhalen zijn daar een onderdeel van, omdat ze ons zaken onder ogen brengen, waar we zelf misschien nog niet aan hadden gedacht. Dan zeg je soms: ‘Kop der veur’, er tegenaan. Of je komt tot nieuwe wegen. Als 1 e graads theoloog en invallend voorganger in diverse kerken van de PKN ben ik al jaren betrokken bij kerst, vanuit alle mogelijke invalshoeken. Deze bundel is daar de weerslag van. Een verzameling van wat er aan oogst van diverse jaargangen voor handen bleek.

Albert Metselaar, 18 december 2023

Geef een reactie