HOOGEVEEN – De gemeenteraad heeft besloten dat het voormalig Tjalmapark een nieuwe naam moet krijgen. Op verzoek van de gemeenteraad gaat de straatnaamcommissie samen met inwoners van de gemeente op zoek naar een nieuwe naam.

Welke naam past bij het park dat achter het Raadhuis ligt? Het mag een naam van een persoon zijn of een naam die heel goed past op juist die plek. De nieuwe naam mag nog niet eerder gebruikt zijn binnen de gemeente, bijvoorbeeld als straatnaam. Daarnaast moet de naam makkelijk uit te spreken en goed verstaanbaar zijn, ook voor kinderen. Bij namen van personen is het van belang dat deze persoon onomstreden is. Zie hiervoor de voorwaarden onderaan dit bericht.

Suggesties zijn welkom
Uw suggestie voor een naam kunt u tot en met 28 februari 2021 doorgeven via straatnaamcommissie@hoogeveen.nl. Vervolgens wordt een selectie aan alle inwoners voorgelegd zodat zij een stem kunnen uitbrengen op de naam van hun keuze.

Achtergrond
In september heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe naam te gaan geven aan het voormalig Tjalmapark. Oud-burgemeester Tjalma bleek een ernstige schriftelijke berisping te hebben gehad. Hij had een passieve rol in de bescherming van de joodse inwoners en hij deed op een aantal punten zelfs meer dan wat hem werd gevraagd door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit was reden om hem het ereburgerschap van Hoogeveen te ontnemen en de naam van het park te wijzigen.

Voorwaarden
Voordat de commissie een voorstel doet over een nieuwe naam van een persoon, wordt onderzoek gedaan naar de persoon in kwestie om te kunnen beoordelen of deze niet omstreden is, een goede reputatie heeft en een verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap. Alleen overleden personen kunnen in aanmerking komen. Er geldt een termijn van 10 jaar met uitzondering van leden van het koningshuis.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: