Hoogeveen – Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt.

Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken werd goed opgelost. In ons land hielpen 2564 getrainde bemiddelaars vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Dat is een topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar Buurtbemiddeling.

Het afgelopen jaar kende Buurtbemiddeling een stormachtige groei. 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook Buurtbemiddeling aan. Inmiddels hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten. In 2008 waren dit nog 108 gemeenten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). In Hoogeveen bestaat Buurtbemiddeling al meer dan 10 jaar. In De Wolden draait het sinds ca. 3 jaar met succes.

Soorten overlast
De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Coördinator Buurtbemiddeling Hetty de Bruin geeft aan dat zij de landelijke trend herkend dat Buurtbemiddeling steeds meer complexe zaken binnen krijgt. “De getrainde bemiddelaars komen vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, er is meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of ze krijgen te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gelukkig kan Buurtbemiddeling dan haar grote netwerk inschakelen om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.”

Aanpak woonoverlast
Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien Buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen. “Bewoners zetten gelukkig steeds vaker zelf de stap om Buurtbemiddeling in te schakelen en wachten niet tot de woningcorporatie of politie hen verwijst. Daar ben ik blij om”, aldus Hetty de Bruin.

Meer informatie
Voor meer informatie over Buurtbemiddeling Hoogeveen en De Wolden kunt u terecht bij coördinator Hetty de Bruin via tel 0528 278 855 of e-mail: buurtbemiddeling@swwh.nl.

Geef een reactie