Pesse – In 2015 is de gemeente begonnen met de pilot Buurtgericht werken. Buurtteams, bestaande uit vijf tot zes medewerkers, voeren vraaggericht onderhoud uit in de openbare ruimte. Eerder was dat minder goed mogelijk omdat de werkzaamheden in strakke bestekken beschreven waren.

Wethouder Jan Steenbergen ging op bezoek bij het buurtbeheerteam in Pesse.

Wethouder Jan Steenbergen: ‘ We horen van bewoners dat ze blij zijn met deze manier van werken. Ze kunnen met medewerkers van de buurtteams overleggen en het blijkt vaak mogelijk te zijn om in te spelen op wensen van bewoners. Dat is goed voor het woonplezier en de leefbaarheid in de gemeente. Ook voor de medewerkers is het fijner werken. Daarom hebben we graag besloten om vanaf dit jaar voor de hele gemeente op deze manier te gaan werken.’

Samen met wijkbeheerders
De buurtbeheerteams werken nauw samen met de wijkbeheerders. De wijkbeheerders doen de grotere klussen en ze behandelen vraagstukken die bewoners bij ze neerleggen. De buurtbeheerteams doen het reguliere groenonderhoud en kleine werkzaamheden aan groen en grijs. Samen kennen ze de wijk en samen proberen ze, samen met de bewoners, de wijk mooi te maken en te houden