Hoogeveen – De Fractiemail is in 2014 minder vaak uitgekomen dan u misschien verwacht had. Voor volgend jaar nemen wij ons dan ook alvast voor de Fractiemail weer vaker te publiceren. Dit jaar is een belangrijk en druk jaar geweest in de plaatselijke politiek. Niet alleen waren er dit voorjaar gemeenteraads-verkiezingen. Ook zijn gemeenten in het hele land volop bezig met de voorbereidingen op de decentralisaties. Door de decentralisaties worden de gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor een groot aantal taken waarvoor voorheen het rijk verantwoordelijk was.

Geen kleinigheidje voor gemeentelijke organisaties, maar wel een grote kans om een aantal zaken voor inwoners beter te gaan regelen dan tot nu toe gebeurde. In deze Fractiemail een terugblik over het bijna voorbije jaar en hier en daar een vooruitblik naar het komende. Ook in deze Fractiemail: een nieuw en positief hoofdstuk in ‘dossier Bethesda’, het onderwerp waaraan onze allereerste Fractiemail geheel gewijd was vanwege het grote belang voor onze gemeente. Daarnaast wordt u in deze Fractiemail bijgepraat over de stand van zaken op een aantal onderwerpen waarvoor we in verkiezingstijd aandacht gevraagd en gekregen hebben. En tot slot natuurlijk, hieronder, een hartelijke kerstgroet voor al onze lezers vanuit de fractie van het CDA.

Door Henk Boer

Geef een reactie