Hoogeveen – Inmiddels is bekend dat de gunningscriteria en de creativiteit van de projectontwikkelaar ertoe geleid heeft dat het kunstwerk ‘de Jacobsladder’ aan de aula van het voormalige Menso Alting College behouden blijft.

CDA maakte zich zorgen over de mogelijk afbraak van dit markante en beeldbepalende kunstwerk aan de Julianastraat/Vos van Steenwijklaan. Omdat er voorbeelden uit de provincie zijn waarbij kunstwerken behouden bleven stelde Erik-Jan Kreuze namens de CDA-fractie op 12 mei schriftelijke vragen aan het college. Het college had in december 2016 in de selectie en gunningleidraad voor het ‘Julianaplantsoen’ opgenomen dat de projectontwikkelaar die een oplossing had ten behoud van het kunstwerk extra punten zou krijgen.

De van oorsprong Franse kunstenaar in metselwerk René Karrer (7-11-1927 – 14-8-2013) maakt de Jakobsladder in 1961 ten behoeve van het nieuwe MAC, zoals velen het gebouw nog kennen. Karrer was eigenlijk de assistent van Berend Hendriks en gezamenlijk maakten zij diverse gevelversieringen, veelal mozaïeken, vooral voor hervormde kerken en scholen. Karrer zei over dit werk in de Hoogeveense Courant van 5 augustus 1961:

“In scholen en kerken is het steeds interessant werken. Je hebt altijd een positief gegeven. De godsdienst zie ik als de oorsprong van alle kunst en als de grootste inspiratiebron.”

CDA nam begin mei contact op met de erfgenamen van de heer Karrer om na te gaan of in Hoogeveen zorgvuldig met dit stukje erfgoed word omgegaan. Zij gaven toen aan dat, ondanks dat onzeker was of het kunstwerk zou worden behouden, zijn de behandeling en inzet van de gemeente Hoogeveen erg waardeerden. Overigens geen reden voor CDA om met de schriftelijke vragen aandacht te vragen voor behoud van dit kunstwerk.

Inmiddels is het project van de 32 woningen gegund aan Bemog uit Zwolle. CDA had afgelopen week even contact met de projectontwikkelaar Bemog. En zij gaven bij monde van Stefan Fieten aan dat het kunstwerk een ‘landmark’ in het plantsoen moet worden. Een plek waar mensen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten en waar men op een aantal bankjes kan gaan zitten. Beeldbepalend blijft het op deze manier.
In tijden dat er veel gesproken wordt over afstand tussen politiek en inwoners is het ook erg mooi om te lezen in de bewonersbrief rondom het plantsoen dat dit plan ook unaniem de voorkeur had van de bewoners rondom het Julianaplantsoen.

Door Henk Boer

Geef een reactie