De CDA-fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen maakt zich zorgen over de continuïteit van de vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp. Deze vertrouwenspersoon moet volgens de richtlijnen zijn ondergebracht bij een onafhankelijke (zorg-)partij. Tot op heden was dit in Drenthe Zorgbelang Drenthe. De Drentse gemeenten, waaronder Hoogeveen, willen dit graag zo houden.

Volgens de CDA-fractie in Hoogeveen zijn er al wel afspraken gemaakt, maar die zijn nog niet geëffectueerd en de uitkomsten zijn nog niet bij Zorgbelang bekend. CDA-raadslid Hilma Mastwijk, woordvoerster jeugdzorg, is er niet gerust op: ‘Het is ons te lang stil. Er is nog te veel onduidelijkheid. Over twee weken is het 1 januari. Dat is niet goed voor Zorgbelang, niet goed voor de medewerkers en niet goed voor de jeugdhulp in Hoogeveen’.

De jeugdhulp is per 1 januari 2015 een gemeentelijke taak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Kabinet afgesproken dat zij de aanbesteding voor de vertrouwenspersonen op zich neemt en heeft daarvoor ook het beschikbare geld gekregen. In zes provincies wordt de vertrouwenspersoon geregeld door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De overige zes provincies willen graag dat de vertrouwenspersoon bij organisaties van Zorgbelang blijft onderbracht. Daarom heeft de VNG met het AKJ afgesproken dat deze organisatie optreedt als “aannemer” met Zorgbelang als “ onderaannemer”.

Dat lijken dus duidelijke afspraken. ‘Maar’, zegt Mastwijk, ‘tot op heden is dit bij Zorgbelang Drenthe nog niet bekend. Met veel onduidelijkheid voor de organisatie en de betrokken medewerkers als gevolg’. De CDA-fractie wil weten wat er bekend is bij de gemeente en hoe dit in de resterende korte tijd wordt uitgevoerd om er voor te zorgen dat de continuïteit rond de functie ‘vertrouwenspersoon jeugdhulp’ niet in de knel komt en heeft daar vragen over gesteld in de raadsvergadering van 18 december.

De CDA-fractie maakt zich ook zorgen over de bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon. Er komt namelijk een landelijk meldpunt. Hier komt een soort wachtlijst en als men aan de beurt is, wordt men teruggebeld door de vertrouwenspersoon. Het kan hierbij echter ook gaan om crisissituaties, waar meteen moet worden ingegrepen. Hier kan het dus mis gaan. Mastwijk begrijpt hier niets van: ‘Moeten we dan straks de vertrouwenspersoon in Drenthe benaderen via een soort van landelijk call center?’ Ze heeft dit al aangekaart bij de Tweede Kamerfractie van het CDA en hoopt dat dit kan worden voorkomen, ook hierover heeft zij vragen gesteld in de raadsvergadering.

In antwoord op de vragen legde verantwoordelijk wethouder Gert Vos uit dat de zaak complex is. Er is uitgebreid overleg gaande, omdat er meningsverschillen zijn tussen AKJ en Zorgbelang. ‘Als gemeente gaan wij daar niet tussen zitten,’ zei Vos, ‘wij worden niet de speelbal van beide partijen. Maar we zijn er wel voor verantwoordelijk dat er per 1 januari 2015 een vertrouwenspersoon jeugdhulp is en die moet ook goed bereikbaar zijn, daar zijn wij het mee eens. Zorgbelang heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om het voor die datum te hebben geregeld en als dat niet lukt zal Zorgbelang dat tijdig signaleren en zullen wij zorgen voor een tijdelijk alternatief’.

Door Henk Boer

Geef een reactie