Hoogeveen – CDA-raadslid Klaas Kroezen heeft in de raadsvergadering van 4 juni vragen gesteld aan de wethouder over de vordering van de kindzones in Hoogeveen.cda-hoogeveen

In de campagnetijd, ruim een jaar geleden, heeft het CDA het fenomeen kindzones tot één van haar speerpunten gemaakt. ‘In kindzones werkt iedereen (school, bedrijfsleven, jongeren- en sportorganisatie, enz) samen om kinderen uit achterstandssituaties te helpen,’ legt Kroezen uit. ‘Leer- en achterstanden bij kinderen, worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ook in Hoogeveen zien we dit gebeuren. Met het instellen van kindzones willen we deze cirkel doorbreken en kinderen een betere toekomst geven. Dat willen wij, dat wil het onderwijs, maar dat wil natuurlijk ook iedere ouder, daarom moeten de handen ineen geslagen worden.’

Tijd voor actie
Na de verkiezingen zijn de kindzones ook in het collegeprogramma gekomen en er is jaarlijks 150.000 euro beschikbaar gesteld. De kindzones bestaan al in bijvoorbeeld Leeds en Rotterdam, waaraan bezoeken zijn gebracht door wethouders Gert Vos (CU) en Erik Giethoorn (CDA) en onder andere mensen uit het onderwijs en de gemeentelijke organisatie. Die bezoeken zijn volgens Kroezen goed ter inspiratie, maar zo langzamerhand wordt het hoog tijd voor concrete stappen. Daarom vroeg hij in de raadsvergadering welke concrete ideeën zijn opgedaan en toepasbaar zijn in onze gemeente en op welke termijn er concrete plannen of pilots verwacht kunnen worden.

We moeten het samen doen
Namens het college beantwoordde Gert Vos de vragen van het CDA. Allereerst stelde hij dat van de werkbezoeken vooral geleerd was dat het cruciaal is dat kindzones gevormd worden door een brede coalitie van partners uit bijvoorbeeld politiek en onderwijs en dat hij er de tijd voor wil en moet nemen om deze partners te vinden. ‘We moeten het samen doen!’ Dat betekent overigens niet dat er nog niets gebeurt, zo bleek ook tijdens de raadsvergadering. Er lopen overal in de gemeente losse projecten die al veel te maken hebben met het idee kindzone. Het aan elkaar verbinden van de initiatiefnemers en projecten is onderdeel van het vormen van kindzones. Daarnaast wordt er gewerkt aan de zogenaamde ‘beloften aan het kind’, welke gezien kunnen worden als een soort uitgangspunten of doelstellingen voor kindzones. Vos verwacht deze ‘beloften’ binnen een jaar te kunnen presenteren.

Op de voet volgen
Kroezen is tevreden met de antwoorden, omdat daaruit blijkt dat er gewerkt wordt aan de uitwerking van het idee kindzones, maar zou willen dat het nog concreter gemaakt zou kunnen worden. ‘Ik snap dat het lastig is, maar ik zou graag willen weten wanneer we wat precies gaan doen en wanneer wat klaar moet zijn. Maar mijn hart ligt bij de kindzones, dus ik zal de ontwikkeling ervan op de voet volgen,’ aldus Kroezen.

Door Henk Boer

Geef een reactie