Hoogeveen – Volgens de CDA-fractie in Hoogeveen liggen er voor Hoogeveen kansen in Europa op het gebied van subsidies. Sinds 2014 kent de Europese Unie het Europese subsidieprogramma voor sport, training, jeugd en onderwijs; het Erasmus+-programma. Het programma loopt zeven jaar: van 2014 tot 2020.cda-logo

Het doel is om het jongerenwerk, onderwijs en training in heel Europa te moderniseren. Zo kunnen mensen zich voortdurend ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren en wordt ‘een leven lang leren’ gestimuleerd.

CDA-raadslid Klaas Kroezen verdiepte zich in Erasmus+ en zag al snel de mogelijkheden voor Hoogeveen. ‘Het programma kent 3 ‘key actions’. Key action 2 is van belang voor de gemeents. Het gaat hier om strategische partnerschappen. Door middel van deze partnerschappen kunnen lokale autoriteiten, jongerenorganisaties, ondernemingen en onderwijsinstellingen samenwerken om te innoveren en te moderniseren. Wanneer een organisatie een idee/projectvoorstel heeft, kan deze een subsidieaanvraag via key action 2 indienen.’

Volgens Kroezen liggen er dus volop kansen in Europa, juist voor gemeente Hoogeveen. De afgelopen tijd zijn door de sportfunctionarissen van de gemeente meerdere sportprijzen gewonnen en Hoogeveen kreeg vorig jaar nog de titel ‘beste sportgemeente’. Het subsidieprogramma biedt goede mogelijkheden verder uit te bouwen en daarvan profiteert niet alleen de sport. ‘Ook op het terrein van Jong Hoogeveen, oftewel kindvriendelijk Hoogeveen kan dit Europese geld ons de wind in de zeilen geven,’ aldus Kroezen.

Om dit onderwerp bij het college van burgemeester en wethouders te brengen, heeft het CDA vragen gesteld. De partij wil weten of het college op de hoogte is van het programma Erasmus+ en of de gemeente hier niet iets mee zou moeten doen.

Door Henk Boer

Geef een reactie