Hoogeveen – Na mondelinge vragen in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft wethouder Jan Steenbergen beloofd dat hij niet alleen ten strijde zal trekken richting het OV-bureau, maar vooral dat zij, die afhankelijk zijn van de stadsdienst, op gemeente Hoogeveen kunnen rekenen. In een nog op te stellen Nieuw Hoogeveens Vervoerplan zal uitgewerkt worden hoe de inwoners van Hoogeveen in de toekomst kunnen reizen.kleine-stadsbus

Donderdag 21 mei stelden CDA en Groenlinks vragen over de toekomst van de stadsbus in Hoogeveen naar aanleiding van forse bezuinigingsplannen van het OV-bureau. Het OV-bureau is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe, maar wil de hele stadsdienst van Hoogeveen wegbezuinigen, terwijl er in bijvoorbeeld Assen en Emmen geld bij komt. ‘Niet eerlijk,’ zegt CDA-raadslid Erik-Jan Kreuze, ‘de Hoogeveense inwoners betalen evengoed mee aan het openbaar vervoer, maar krijgen er alleen steeds minder voor terug. We vragen ons ook af wat deze verdeling van geld te maken heeft met de leus van het bureau: “samen op weg naar een beter OV”.’

Geen verlichting van bezuinigingen
Het CDA vroeg Steenbergen wat er eigenlijk gebeurd was nadat de raad op 7 juni 2014 ook al een brief naar het OV-bureau had gestuurd om haar zorgen te uiten. Steenbergen antwoordde daarop dat hij zowel uit de schriftelijke reactie, gesprekken met het bureau en contacten bij de provincie weinig hoop op verlichting van de bezuinigingen had geput. ‘Het OV-bureau moet vanuit Den Haag bezuinigen. Ruim 1 miljoen en dat wordt voor ruim 6 ton gevonden in het schrappen van de stadsdiensten van Hoogeveen en Meppel. Volgens de cijfers van het bureau omdat dit ‘magere lijnen’ zijn. Te weinig reizigers en dus onrendabel,’ aldus Kreuze. CDA en Groenlinks vonden achthonderd Hoogeveense reizigers per week overigens toch nog een aanzienlijk aantal. Zeker omdat veel daarvan inwoners zijn die eigenlijk anders geen vervoersmogelijkheden binnen onze woonplaats hebben.

Nieuw Hoogeveens Vervoerplan
Inmiddels wordt er achter de schermen gewerkt aan een alternatief OV-plan voor Hoogeveen: het Nieuw Hoogeveens Vervoerplan, ook dit werd nog eens toegelicht door de wethouder. Steenbergen gaf aan dat hij in het Nieuw Hoogeveens Vervoerplan zal uitwerken hoe het stadsvervoer er in Hoogeveen komt uit te zien. Hij zoekt daarbij aansluiting bij alle andere vervoersactiviteiten in de gemeente Hoogeveen. Er zal niet alleen met vrijwilligers gewerkt worden, er wordt ook al gesproken met professionele vervoerders uit Hoogeveen. Het OV-bureau heeft toegezegd dat de gemeente Hoogeveen de beschikking kan krijgen over de busjes en dat het OV-bureau het onderhoud van deze bussen wil betalen.

Het CDA is hoopvol door de toezeggingen. Zij ziet met belangstelling uit naar de kadernota ‘Nieuw Hoogeveens Vervoer’ die begin juli in de raad zal komen. Begin oktober zal de raad dan het plan vaststellen en op 15 december 2015 kan de ‘Nieuw Hoogeveense Stadsdienst’ van start.

Door Henk Boer

Geef een reactie