Hoogeveen – Vanaf 1 januari 2015 is de Centrale Bibliotheek in Hoogeveen elke ochtend op werkdagen een uur eerder open, vanaf 10 uur is iedereen welkom. Hiermee speelt de Bibliotheek in op een toenemende publieksbehoefte naar ruimere openingstijden op de ochtenden en wordt meer aansluiting gezocht bij winkeltijden. Dekking is deels gevonden door het sluiten van de minder bezochte donderdagavond.

Extra personeelsinzet wordt voorkomen door het eerste uur ’s ochtends nagenoeg onbemand te werken. Dit is mogelijk door vergaande automatisering en zelf-service.

Vooral ouders van schoolgaande kinderen kunnen de Bibliotheek nu gemakkelijker ’s morgens bezoeken omdat die vanaf 10 uur al open is. Bibliotheek en gemeente willen in 2015, volgens plan, De Bibliotheek op School in alle Hoogeveense basisscholen gerealiseerd hebben. Meer dan de helft van de Hoogeveense scholen maakt inmiddels gebruik van deze voorziening.

De bibliobushaltes in het buitengebied en filiaal De Weide worden volgens het zelfde meerjarenplan gesloten. De laatste bibliobushaltes worden per 1 januari opgeheven, Filiaal De Weide sluit in juli 2015. In 2015 zal het spreidingsplan 2012-2015 van de Bibliotheek hiermee afgerond zijn.

Door inzet van de Bibliotheek op School wordt sterker ingezet op de lees- en taalontwikkeling van de jeugd. De Centrale Bibliotheek is met haar brede aanbod en nog ruimere openingstijden de Bibliotheek voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen.

Door Henk Boer

Geef een reactie