Hoogeveen – Training Voorleescoördinator in de bibliotheek; een scholing voor pedagogisch medewerkers van de Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen
Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is van grote betekenis. Veel voorlezen heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling van peuters. Wanneer zij veel zijn voorgelezen, kunnen ze later op de basisschool makkelijker en beter zelf leren lezen. En meer lezen betekent: beter in taal.bibio-logo

Pedagogisch medewerkers vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de ouders van de kinderen in hun groep. Kinderen vertellen thuis enthousiast een verhaal of kennen opeens nieuwe woorden. Een gezellige boekenhoek op de locatie kan ouders op het idee brengen om zelf vaker voor te lezen.
De voorleescoördinator zorgt ervoor dat het voorlezen een vaste plek krijgt binnen het beleid en uitvoering in de instelling.boekenstart

De training is onderdeel van BoekStart in de kinderopvang. BoekStart is een leesbevorderingsprogramma dat erop gericht is het voorleesklimaat thuis en op peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven te verbeteren.

Dinsdagavond 28 april 2015 was de laatste bijeenkomst van de training. Acht leidsters van verschillende locaties van de SPSH hebben hun certificaat gekregen.

Door Henk Boer

Geef een reactie