HOOGEVEEN – De ChristenUnie in Hoogeveen is de campagne in gegaan onder het motto: ‘Oog voor wat telt’. De partij wil hiermee uitdragen dat het belangrijk is om te werken aan een stad/gemeente. Waar het niet alleen gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In dat kader zijn de kandidaat-raadsleden een tour door Hoogeveen gestart en bezoeken. Daarbij organisaties of instellingen waar mensen zich inzetten voor een Hoogeveen waar iedereen meetelt.

Als eerste hebben Hetty Pullen (lijsttrekker) en Gijs Verstegen een bezoek gebracht aan woonzorgcentrum Olden Kinholt. Zij spraken daar met twee vrijwilligers, de locatie manager en de vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligers zijn gedreven in hun bijdrage als aanvulling op de professionele zorg. Ze zijn mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

Hetty Pullen: ‘Ik heb een positieve waardering voor het werk van vrijwilligers in Olden Kinholt. En veel (zorg)organisaties in de breedte van de gemeente Hoogeveen. De vrijwillige medewerker is een waardevolle aanvulling voor de bewoners. Dan heb je echt als (zorg)organisatie en samenleving oog voor wat telt’.

De ChristenUnie ontving twee belangrijke aandachtspunten als het gaat om de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk helpt in de weg naar een arbeidsproces. Maak vrijwilligerswerk daarom onderdeel van het gesprek met mensen met een uitkering en jongeren. En laat de vrijwilliger daarnaast verhalen blijven vertellen over de impact van hun werk. Op de kwaliteit van zorg aan de ouderen in de samenleving. Hun enthousiasme helpt bij de werving van vrijwilligers.

De ‘Oog voor wat telt Tour’ werd vervolgd met een bezoek aan de Molukse buurt. Koen Meesters en Gijs Verstegen gingen op bezoek bij Jan Matulessy. Een inwoner van Hoogeveen die erg actief is binnen de Molukse gemeenschap. Jan bleek een enthousiast verteller die graag zijn ervaringen deelt. Er werd over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland gesproken. Over zijn betrokkenheid bij Taekwando-vereniging Sidokwan. De Nederlandse en Molukse cultuur en ook over de verduurzaming van zijn woning door de woningcorporatie.

Bron: Christen Unie Hoogeveen

Door Henk Boer

Geef een reactie