Hoogeveen – Het college van B&W heeft ingestemd met de benoeming van twee kandidaten voor de Raad van Commissarissen (RvC) van De Tamboer. Het gaat om de heren Hendrikus Loof en Edwin Snijders. Loof wordt benoemd in januari 2015; de benoeming van Snijders vindt plaats zodra hij uit het bestuur van Het Podium is. Hiermee maakt het college een begin met het vernieuwen van de huidige RvC.

Naast de twee nieuwe leden bestaat de RvC ook nog uit twee vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie; daarmee heeft de RvC dus vier leden. Een vijfde kandidaat wordt nog geworven. In de loop van 2015 treden dan de twee gemeentelijke leden uit de RvC terug.

Adviserend
Verder heeft het college ingestemd met de benoeming van drie personen in een adviserende rol richting De Tamboer: mevrouw Lily Damming, mevrouw Hella Mulderij en de heer Lars Kikkert. Deze personen kunnen de RvC met raad en daad terzijde staan.

Vanuit de Hoogeveense samenleving
Wethouder Erik Giethoorn: ‘Met de benoeming van deze mensen wordt heel duidelijk dat De Tamboer echt van Hoogeveen is. Deze mensen vertegenwoordigen de Hoogeveense samenleving en kunnen met hun directe betrokkenheid een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de strategische plannen van De Tamboer.’

Door Henk Boer

Geef een reactie