Hoogeveen – B&W van Hoogeveen dragen 50.000 euro bij aan de doorontwikkeling en uitvoering van zes onderwijsprojecten van het Alfacollege.

Het Alfacollege heeft voor de projecten een bijdrage gevraagd aan het Regionaal Investeringsfonds MBO. Maar dit fonds geeft alleen een bijdrage als de regionale overheden en het bedrijfsleven meebetalen.

De kern van elk project is dat het gaat om de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Daarbij valt te denken aan verbetering van de samenwerking en aansluiting op het bedrijfsleven, bevordering van de kwaliteit van opleidingen, zorg voor een adequaat opgeleide beroepsbevolking en het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het inrichten van het onderwijs.

Door Henk Boer

Geef een reactie