Hoogeveen – B&W heeft besloten in 2015 een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken aan inwoners die geen beroep meer kunnen doen op de dit jaar afgeschafte compensatieregeling eigen risico (CER 2014).

Inwoners met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon en meerkosten als gevolg van ziekte of handicap kunnen onder de bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Inwoners die hier aan voldoen en die bekend zijn bij de gemeente, ontvangen hierover in december bericht. Daarnaast kunnen inwoners tot 15 februari een aanvraag doen bij het Wmo-loket.

Door Henk Boer

Geef een reactie