HOOGEVEEN – Het eerste tiental van damvereniging M(ijnheer) T(ruck) B(anden) heeft zich in het Friese Oentsjerk verzekerd van een nieuw seizoen in de ereklasse, de hoogste klasse die de damsport telt. Twee snelle overwinningen bleken afdoende voor een overwinning in de allesbeslissende play-offwedstrijd tegen Damcombinatie Fryslân. Het tweede team van MTB had eveneens een play-offwedstrijd nodig om lijfsbehoud, in de eerste klasse, veilig te stellen en ook dit liep goed af: TDT Salland werd met 14-6 naar huis gestuurd.

Natalia Sadowska

Door: Michel Stempher
Het was lang wachten op de eerste uitslag, maar na bijna vier uur speeltijd zorgde Michel Stempher, namens de gasten uit Hoogeveen, voor het eerste wapenfeit tegen Jappie de Vries. Na een onorthodoxe opening verkreeg Stempher groot positioneel voordeel. De Hoogevener gaf De Vries echter de gelegenheid tot een geforceerde remiseafbraak, maar De Vries taxeerde deze variant compleet verkeerd en koos derhalve voor een ander plan. Deze voortzetting bleek echter verkeerd: Stempher voerde een gigantische afwikkeling door en de overgebleven 4-vs-4 stelling was volkomen gewonnen. Snel hierna volgden twee puntendelingen. Als eerst het gelijke spel tussen de kopmannen van beide verenigingen: Macodou N’Diaye en Gerlof Kolk. Kolk speelde een zeer sterke partij en wist een schijf van zijn tegenstander te ontfutselen, maar N’Diaye bleef in het vervolg van de partij rustig en behaalde remise. Rick Hakvoort speelde tegen Wytze Sytsma en in deze partij werd het evenwicht eigenlijk nooit verbroken. Totdat Sytsma een blunder beging. Hakvoort onderkende de geweldige rondslag die in de stelling zat echter te laat en meteen nadat hij een schijf beroerde (aanraken = zetten), ontdekte hij de gemiste kans. Enkele zetten hierna werd de vrede getekend. (2-4 MTB)

Maikel Palmans kwam tegen Bastiaan Hollander na een zwakke opening in woest vaarwater terecht in een uiterste poging nog iets van de partij te maken. Hollander zag door de bomen het bos niet meer en trapte in een voor dammers bekende slagzet. In tegenstelling tot Hakvoort profiteerde Maikel Palmans wel van het geboden buitenkansje. Nick Waterink bereikte licht voordeel tegen Oege Dijkstra na een theoretische openingsvariant. Op het moment Waterink dit voordeel kon uitbreiden, vertrouwde hij het niet meer en hij koos voor een grote afwikkeling. De muziek was hierna uit de stelling en een remise bleek dus onvermijdelijk. De partij tussen Zainal Palmans en Douwe Edelenbos wilde maar niet loskomen en de puntendeling was dan ook het enige terechte resultaat. (4-8 MTB)

Natalia Sadowska en Taeke Kooistra maakten er een enerverende strijd van. In het late middenspel forceerde Sadowka op een elegante wijze een damcombinatie. De overgebleven stelling bleek echter nipt remise en dit werd ook gevonden door Kooistra. Het meest speciale duel was uiteraard de wedstrijd tussen de beide Leijenaars. Klaas Hendrik Leijenaar nam het namens MTB op tegen zijn oom Willem Leijenaar. Van een vriendschappelijke puntendeling was echter geen sprake. Potentiële ontervingen ten spijt klapte Klaas Hendrik er vol op tegen Willem. Ditzelfde gold overigens voor Willem waardoor er zich een spectaculair duel ontvouwde. In het middenspel sloeg de vlam in de pan toen Klaas Hendrik een combinatie inzette. Willem had echter beter gerekend en er volgde een tegencombinatie met schijfwinst. De overgebleven stelling bleek echter dusdanig veel tegenspel aan Klaas Hendrik te bieden dat het momentum volledig keerde. Na een misser van Klaas Hendrik in een gewonnen positie werd de vrede toch nog getekend. (6-10 MTB)

Met nog twee partijen te gaan gaf het scorebord een stand van 6-10 in het voordeel van het Hoogeveense team aan, maar de posities op beide borden waren uiterst penibel. Dit werd bewezen door Sjoerd Huitema, die Maarten Wichgers beetje bij beetje naar achteren drukte. Wichgers kon het vege lijf nog redden, maar wachtte een zet te lang met een dubbele afwikkeling. Huitema offerde namelijk een stuk en wist hierna door te breken. Deze doorbraak bleek beslissend. Alle ogen waren tenslotte gericht op Joël Palmans en Jan Algra. In het middenspel stond Joël Palmans nogal vervelend, maar dit trok helemaal bij. Gedurende het slot van de wedstrijd kwam Algra toch weer op voordeel, maar Joël Palmans liet zich niet gek maken en sleepte het beslissende elfde punt uit het vuur.

Dankzij deze overwinning speelt M(ijnheer) T(ruck) B(anden) het volgende seizoen voor de derde keer op rij in de ereklasse. Bekend is dat er grote mutaties in de teamsamenstelling gaan plaatsvinden: Michel Stempher en Antoine Koster verlaten de club. Op dit moment is niet bekend welke spelers de vrijgekomen posities gaan invullen. Het nieuwe seizoen start zaterdag 15 september.