18 oktober 2022

HOOGEVEEN – Gemeente Hoogeveen, ondernemers, onderwijs en andere overheden willen samen bouwen aan sterke industriële ecosystemen om het ondernemers- en vestigingsklimaat – lokaal en regionaal – te verbeteren. Een duidelijke economische focus met de juiste prioritering en een stevige positionering is hierbij noodzakelijk. Het college van B&W heeft daarom de Economische Focusagenda van en voor Hoogeveen vastgesteld.

In dit focusdocument hebben ondernemers, onderwijs en gemeente samen de prioriteiten beschreven die de economische ontwikkeling moeten stimuleren en ook hoe dat vorm moet krijgen in regionaal verband.

Wethouder Jan Zwiers: ‘Ik ben heel blij dat we deze focusagenda samen met onze ondernemers en onderwijs hebben opgesteld. De wederzijdse betrokkenheid geeft energie. We zijn dan ook meteen aan de slag gegaan met de acties die we samen hebben benoemd en door het aanhaken bij bestaande projecten en initiatieven. Zo kunnen we samen Hoogeveen beter en steviger op de economische kaart zetten.’

Harjo Woltinge, voorzitter van Ondernemend Hoogeveen: ‘Het blijft niet bij praten, we gaan gewoon doen. We zijn dus ook meteen samen aan de slag gegaan. We zijn blij dat de gemeente vanaf het begin de samenwerking heeft opgezocht met ondernemers en onderwijs. Zo blijft het niet bij woorden maar kun je snel tot actie overgaan.’

Carlijn Molewater, regiodirecteur van Alfa-college vult aan: ‘We zijn samen de verbintenis aangegaan om te zorgen dat professionals zich door kunnen ontwikkelen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat werknemers blijven werken en wonen in de regio. Daar profiteren de bedrijven van doordat ze de juiste medewerkers kunnen aantrekken en behouden.’

‘Alleen kun je de wedstrijd niet winnen maar alleen kun je de wedstrijd wel verliezen. Dus moeten we het samen doen’, besluit Woltinge.

Geef een reactie