HOOGEVEEN – De zomereik op bedrijventerrein Riegmeer wordt in het najaar van 2024 verplant. De boom verhuist dan naar een locatie aan de rand van Riegmeer, ongeveer 250 meter vanaf zijn huidige plaats.
Dit is de uitkomst van overleg door de gemeente met IVN. Klimaatburgemeester Grietje Loof, netbeheerders TenneT en Rendo en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik. De gesprekspartners hebben in april afgesproken onderzoek te laten doen naar mogelijkheden voor behoud van de boom. Uit dit onderzoek blijkt dat de boom goed gezond is en een levensverwachting heeft van meer dan vijftien jaar. Ook is geconcludeerd dat verplaatsen van de boom op Riegmeer een haalbare optie is. De uitkomst van het overleg betekent dat de vergunning voor het kappen van de eik door de gemeente ingetrokken wordt.

Behoud op huidige plaats
In het onderzoek is in eerste instantie bekeken. Of het mogelijk is tegemoet te komen aan de wens van velen. Om de eik op de huidige plaats te behouden. Dat is helaas niet het geval. Het formaat van het geplande onderstation op Riegmeer is met drie hectare zodanig dat de eik niet op zijn plaats. Kan blijven staan. Het onderstation kan niet op een andere plaats. Op Riegmeer en ook niet op een andere plaats in de (wijde) omgeving.

De locatie luistert nauw omdat er heel veel kabels op aangesloten moeten worden vanuit alle richtingen. Het is van groot belang voor inwoners en bedrijven dat dit onderstation er wel komt. Als gevolg van het overbelaste electriciteitsnet is het namelijk in onze regio niet meer mogelijk om bedrijven aan te sluiten. Zonnestroom en wind te leveren aan het net of nieuwe woonwijken en bedrijven aan te sluiten. Voor uitbreiding van het elektriciteitsnet is dit nieuwe onderstation een belangrijke voorwaarde.

Verplanten
Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het verplanten van de boom op bedrijventerrein Riegmeer. Hieruit blijkt dat het goed mogelijk is om de boom te verplanten. Met de juiste verplantmethode en goede zorg voor. Tijdens en na de verplanting wordt de kans op een succesvolle verplaatsing van de eik op 95% geschat. Een nieuwe standplaats is gevonden op de hoek van de Langedijk en de Albartsweg. Hier is voldoende ruimte voor de eik. En wordt de boom een markant onderdeel van een nieuw aan te planten groenstrook. Het verplanten kan plaatsvinden in het najaar van 2024. Tot die tijd wordt de boom hierop voorbereid.

Goed overleg
De door de gemeente aangekondigde kap van de eik leidde tot veel reacties en protest. Veel mensen gaven aan het jammer te vinden dat deze mooie boom moet wijken. Voor de inrichting van het bedrijventerrein en ze vroegen zich af of er alternatieven waren. In reactie hierop heeft de gemeente betrokkenen en deskundigen uitgenodigd om samen na te denken.

Over mogelijkheden voor behoud van de boom. Alle gesprekspartners hebben aangegeven tevreden te zijn met de uitkomst van het overleg in de afgelopen periode. Hoewel het niet mogelijk is de boom helemaal met rust te laten. Is er een goede mogelijkheid gevonden de boom wel te behouden. In de gesprekken is er nu voor iedereen duidelijkheid. Dat er bij de inrichting van het bedrijventerrein veel oog is in de natuurlijke omgeving. Zo wordt het bosperceel aan de Albartsweg ingepast en worden maatregelen genomen om diverse diersoorten. Waar onderandre dassen, de ruimte te blijven bieden. Ook loopt er straks een ecologische verbindingszone. Van oost naar west door Riegmeer en komen er faunatunnels. Waar mogelijk worden bomen ingepast. Dat geldt nu gelukkig ook voor de eik.

Geef een reactie