Hoogeveen – Er wordt nog steeds volop gewerkt aan de verbouwing van De Grittenborgh tot asielzoekerscentrum. Op 1 februari vindt de technische oplevering van het eerste deel van het gebouw plaats; de bouwonderneming draagt dan een deel van het complex over aan het COA.

Als na inspectie blijkt dat dit deel van het gebouw voldoet aan de eisen, wordt het klaargemaakt voor de opvang van ongeveer 350 asielzoekers. Tussen 9 en 15 februari komen dan de eerste asielzoekers naar Hoogeveen. De verbouwing gaat ondertussen door in andere delen van het gebouw. Uiteindelijk worden in dit asielzoekerscentrum maximaal 1000 mensen gehuisvest.

Open huis
Het COA gaat in mei of juni, samen met de bewoners van het asielzoekerscentrum, een open dag organiseren. Het gebouw is dan helemaal verbouwd en de bewoners zijn dan gewend aan hun nieuwe omgeving. De open dag wordt onder andere via het Torentje aangekondigd.

Bestuursovereenkomst getekend
De gemeente en COA hebben onlangs een bestuursovereenkomst getekend. In dit document staan alle afspraken die de gemeente en het COA met elkaar hebben gemaakt over het asielzoekerscentrum in Hoogeveen over bijvoorbeeld het maximum aantal bewoners, over onderwijs en over leefbaarheid en veiligheid. De overeenkomst is te lezen via Deze link.

Contact
Heeft u vragen of wilt u iets bespreken met de leiding van het asielzoekerscentrum?
Dan kunt u contact opnemen met het AZC via telefoon 088-7152100.

Door Henk Boer

Geef een reactie