Hier kunt u online foto’s bij bestellen Oypo

HOOGEVEEN – Vanmiddag kreeg de heer van Dam zijn wel verdiende lintje uithanden van burgemeester Karel Loohuis. De heer van Dam was van 1984-1999 vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer en Bhv’er bij Arbeidsvoorziening. De heer van Dam heeft bij 15 jaar vrijwillige brandweer een oorkonde met rijks penning gekregen.

Van 1990-1995 was de heer van Dam lid van de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de toenmalige Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap (ROS) in Rijswijk. Voor het Landelijke Rode Kruis, vak afdeling ondersteuning en operatiën was de heer van Dam van 2006-2010 vrijwilliger Verwanten Informatie. Het ministerie van VWS had samen met het Rode Kruis een verwanten informatiesysteem om slachtoffers van rampen te registreren. Na een ramp registreren ziekenhuizen, traumacentra, opvangcentra en politie onmiddellijk de gegevens van slachtoffers. Ook vrijwilligers van de Verwantentelefoon leggen de gegevens vast over vermiste en overleden personen. Er wordt een telefoonnummer geopend waar verontrusten naar toe kunnen bellen. De heer van Dam volgde trainingen en zat bij meerdere rampen urenlang en dagen/avonden lang aan de telefoon om familieleden etc. te woord te staan.

De heer van Dam was van 2004-2013 geestelijk verzorger en van 2004 tot heden vrijwilliger bij het Apostolisch Genootschap. Tien jaar lang ging hij voor bij diensten en gaf aandacht aan leden die op kruispunten in hun leven stonden. Hij woonde vele vergaderingen bij en verzorgde ook diensten in andere gemeenschappen. Hij inspireerde mensen om te werken aan een meer menswaardige wereld en als lid doet hij dit nog steeds en staat voor iedereen klaar. De heer van Dam zorgde er ook voor dat het Apostolisch genootschap in Hoogeveen in 2019 “Ambassade van Vrede” is geworden. Hij onderhoudt de contacten met PAX. Ook heeft hij een vredesconcert georganiseerd waarbij hij gastheer was, en een zangroep van het AZC enkele optredens verzorgde. Binnen het Apostolisch Genootschap is de heer van Dam sinds 2019 maatje van een jongen uit het AZC. Hij vertaalt op zondagmorgen, gaat met hem wandelen en koffiedrinken en helpt bij het aanvragen van de verblijfsvergunning etc. De heer van Dam heeft ook diverse acties opgezet om geld op te halen voor het goede doel “naar school in Haïti”.

Voor Wereldwijd voor Kinderen (WWVK) was de heer van Dam van 2006-2011 ambassadeur. Hij heeft ervoor gezorgd dat kinderen weer naar school konden, toegang hadden tot medische zorg en een dak boven hun hoofd hadden en daardoor veilig konden opgroeien. De heer van Dam zette zich in voor het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, voor fondsenwerving, het bestuur vertegenwoordigen bij benefietconcerten, bazaars en landelijke acties. Ook heeft de heer van Dam contacten met mevrouw Zaalberg die in Haïti een project voor de opvang van kinderen in Haïti heeft. Hij heeft geregeld dat er financiële middelen van WWVK werden vrijgemaakt voor het verlenen van noodhulp en dat er aardbevingsbestendige huizen konden worden gebouwd. Een paar keer per jaar vergaderde de heer van Dam ook met het bestuur waarbij jaarplannen werden besproken, lopende acties werden doorgenomen en projecten in veel landen van de wereld die voor ondersteuning in aanmerking kwamen werden toegelicht en uitgediept.

Van 2010-2012 was de heer van Dam coördinator bij Eigen Kracht Centrale.
Na een driedaagse training in 2010 heeft hij in 2011 en 2012 twee Eigen Kracht-conferenties voor families begeleid. Dit zijn bijeenkomsten van een persoon met alle mensen die voor hem/haar belangrijk zijn voor het maken van een plan. De EK-coördinator bezoekt de persoon en probeert de kring groter te maken door het zoeken naar mensen die het belangrijk vinden en dat het goed gaat met de persoon. Gemiddeld duurt het proces van een EK-conferentie 6 weken.

Vanaf 2011 is de heer van Dam vrijwilliger voor de Stichting naar school in Haïti.
Jaarlijks haalt de heer van Dam in Nederland sponsorgeld op met de jaarlijkse fietstocht naar een stad in Europa waarvan de opbrengsten naar de school in Haïti gaan. Hij fietst dan met anderen ongeveer 800 km in 7 dagen voor het goede doel. Daarnaast haalt hij geld met lege flessen acties, spaarbusjes, geeft lezingen, organiseert creamarkten, staat met een kraam bij het Apostolisch genootschap en dient aanvragen voor projecten in. De heer van Dam ging ook meerdere keren naar Haïti, waar hij hielp in de klassen met zingen en technische zake. Hij maakte muurschilderingen en deed allerhande reparaties.

De heer van Dam was van juni 2014-oktober 2014 vrijwilliger Tracing (opsporing) bij het Rode Kruis district Drenthe. Tegenwoordig heet Tracing “Restoring family-links”. De heer van Dam hielp mee het zoeken naar vermiste familieleden en het herstellen van het contact in samenwerking met het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC) en alle nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Met behulp van dit netwerk kan men op veel plaatsen in de wereld een zoektocht beginnen.

De heer van Dam was van 2015-2017 taalcoach inburgering bij Vluchtelingenwerk Nederland.
Van 2019 tot heden is de heer van Dam vrijwilliger Internationale schakelklas van RSG Wolfsbos in Hoogeveen via Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Hij begeleidt wekelijks leerlingen en helpt de organisatie rondom het opwaarderen van diploma’s, met het zoeken naar stageplaatsen en geeft adviezen over beroepen. Vanaf 2019 tot heden is de heer van Dam vrijwilliger bij de Stichting Nederlandse Veteranendag. Op dit moment heeft hij dit eenmalig gedurende twee dagen gedaan. Voor het Toon Hermans Huis Drenthe, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, is de heer van Dam sinds september 2020 vrijwilliger en geeft schilderles.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: