Hier kunt u online foto’s bij bestellen Oypo

NIEUWEROORD – De heer W.J. Otten was van 1972-2018 vrijwilliger bij de Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord.
De vereniging is in 1968 opgericht met het doel activiteiten te organiseren in en rond het dorpshuis die in 1967 is opgericht. Van jongs af aan was de heer Otten als actief in het verenigingsleven. De heer Otten was penningmeester en is in 1984 afgetreden. In 1978 was de heer Otten nauw betrokken bij de organisatie van de Drentse Touwtrekkampioenschappen. Nog altijd is de heer Otten als vrijwilliger betrokken bij de jaarlijkse feestweek in het dorp. Zeker 20 jaar, van 1992-2018 heeft de heer Otten samen met zijn vrouw een aantal avonden per jaar meegeholpen achter de bar tijdens de jaarlijkse feestweken.

De heer Otten is vanaf 1984 tot heden ouderling/kerkrentmeester en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente De Brug Nieuweroord/Noordscheschut. Diverse keren was de heer Otten ambtsdrager in diverse functies. Van maart 1984 tot maart 1995 was hij diaken. Van maart 2000 tot maart 2006 was hij kerkrentmeester. De functie van kerkrentmeester vervulde hij opnieuw van 2008-2020 en had in deze commissie de taak van de financiële administratie. Daarnaast zet de heer Otten zich ten volle in voor veel nevenactiviteiten in deze commissie. Hij draait ook mee in de kerkelijke eredienst als dienstdoende kerkrentmeester.

Verder plaatst de heer Otten artikelen op marktplaats die hij verkoopt t.b.v. de gemeente. Hij verzorgt het inzamelen van oud ijzer t.b.v. gemeente. Ook zet hij zich ten volle in voor de jaarlijkse rommelmarkt en de jaarlijkse bloemenactie. Hij verkoopt collectemunten en naast dit alles kan men altijd een beroep doen op de heer Otten. Door alle activiteiten zorgt de heer Otten voor veel financieel voordeel voor de kerkelijke gemeente.

De heer Otten is vanaf 1995 tot heden bestuurslid en penningmeester bij Plaatselijk Belang Nieuweroord. Sinds 2004 is hij penningmeester. De heer Otten heeft aan verschillende ontwikkelingen in het dorp meegewerkt. Hij was betrokken bij verschillende overleggen in de aanloop naar de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998. Na de herindeling waren er de contacten met de Gemeente Hoogeveen. De heer Otten was ook het lijntje vanuit Plaatselijk Belang naar Buurtbeheer, wat resulteerde in het oppakken van de vernieuwing van “De Boulevard van Nieuwoord, waarin de heer Otten deelnam aan de vele overleggen rond dit thema. Van oorsprong was ook de werktuigenvereniging onderdeel van het Plaatselijk Belang. Het financieel uit elkaar halen van beide verenigingen was iets waar de heer Otten zijn bijdrage aan heeft geleverd. De heer Otten voelt zich zeer betrokken bij de ontwikkeling van het dorp Nieuweroord en zet zich daar graag voor in.

Geef een reactie