HOOGEVEEN – Met familie, burgemeester en de fotografen in één achterkamertje, wachtend op het moment daar was. Gingen ze  richting de ontmoetingsruimte waar “Het” zou plaats vinden. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de wijkvereniging De Weide, waarbij onder andere werd stil gestaan bij het 40-jarig penningmeesterschap van de heer Snijders.

De ramen en deuren in de feestzaal waren afgeplakt zodat men niemand zag binnenkomen. Burgemeester en genodigden gingen om 20.30 uur de feestzaal binnen.
En om zo de heer Snijders te verassen, naar enkele woorden van de voorzitter, kreeg de burgemeester het woord, om zo de heer Wim Snijders toe te spreken, met woorden van gelijke strekking:

“Vanaf 1976 tot heden doet de heer Snijders vrijwilligerswerk voor wijkvereniging De Weide Wijkvereniging De Weide is een grote vereniging, met veel afzonderlijke commissies die in 2019 45 jaar bestaat. U heer Snijders is vrijwel van het begin betrokken bij de vereniging. De eerste jaren was u commissielid van de klaverjascommissie. Verder bent u 26 jaar de organisator van het jaarlijkse reisje voor vrijwilligers. Daarnaast bent u 30 jaar medeorganisator van de jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers.”

En sprak daar bij de woorden uit “Dat het hare majesteit de koning heeft mogen behagen om u heer Snijder te  mogen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

En u de daarbij behorende versierselen op te mogen spelden.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: