Nieuweroord –Gisteravond tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Stichting dorpshuis de “De Vuurkörf”, Sportvereniging Nieuweroord en de Vereniging voor Volksvermaken.

Na dat de toespraken van betrokken verenigingen hadden plaats gevonden, was de beurt aan Erik Giethoorn. Met een toespitsing op het 50-jarig bestaan. En daarna de heer Johannes Westerink toesprak. In de nabijheid van de betrokkenen uit het dorp en familie, sprak locoburgemeester Erik Giethoorn de volgende woorden; “Het is mij een eer u, Hans Westerink, te kunnen meedelen, dat het Zijne Majesteit behaagd heeft u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Ik wil graag de daarbij behorende versierselen bij u opspelden. Voor uw inzet voor onder andere de kerkelijke gemeente, en de vele activiteiten in en voor het dorp”

Door Henk Boer

Geef een reactie