Hoogeveen – Een ballenbak dat eruit ziet als een sjoelbak. Dat is één van de vragen die bij de Hoogeveense Uitdaging is binnengekomen. NNCZ (Jannes van de Sleedenhuis) locatie Wolfsbos, stelde deze vraag voor hun bewoners. Dit spel is uitermate geschikt voor oudere mensen en bevordert de saamhorigheid, maar is niet standaard te verkrijgen.

ballenbakEen mooie uitdaging waar Josee Bakker en Yvonne Rust, leden van de matchgroep van de Hoogeveense Uitdaging, enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. Zij hebben de techniek opleiding van RSG Wolfsbos bereid gevonden om de vraag als opdracht bij de leerlingen neer te leggen. Er is een lesbrief ontworpen voor een gecombineerd lespakket en voor het materiaal hebben de twee leden van de matchgroep Concordia bereid gevonden. Kortom een mooie match waarbij verbindingen tot stand zijn gekomen tussen het bedrijfsleven, leerlingen van een middelbare school en een zorginstelling.

Op dit moment werken de leerlingen vol enthousiasme aan de ballenbakken. Wanneer de bakken af zijn zullen deze persoonlijk door de leerlingen aan de bewoners overhandigd worden.

Door Henk Boer

Geef een reactie