Hoogeveen – Afgelopen maand heeft de Hoogeveense Uitdaging als blijk van waardering een leuke actie georganiseerd. Bij 37 organisaties werden er bloemen geleverd. Mede dankzij de inzet van deze mensen zijn er in 2016 meer dan 70 succesvolle matches gerealiseerd.

De betrokkenen kregen dit voorjaarsboeketje voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Ook bij deze actie hebben we op steun van bedrijven kunnen rekenen. De bloemen zijn beschikbaar gesteld door de Gier bloemen en !Pet heeft gezorgd voor een mooi bord waarmee de bedrijven op de foto konden.

De Hoogeveense Uitdaging stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Hierdoor laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Hoogeveense samenleving zien en ontstaan er mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties. Zo is er in 2016 een geslaagde match gerealiseerd tussen Dolmans Landscaping en werkgroep de Drentse Praam. Dolmans Landscaping heeft een schaftwagen beschikbaar gesteld die omgetoverd is in een promotiewagen.

Hiermee konden zij hun plan voor het realiseren van een scheepvaartcentrum in Hoogeveen onder de aandacht brengen.

Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met gesloten beurs. Simpel gezegd zorgen wij voor verbinding in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht (extra handjes, materialen, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren.

Benieuwd welke bedrijven al betrokken zijn bij de Hoogeveense Uitdaging en wat het voor u kan betekenen? Ga dan naar www.hoogeveenseuitdaging.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie