Hoogeveen – Stemt u op Chr. Muziekvereniging Wilhelmina? Vanaf zaterdag 5 september start de Rabobank Clubkas Campagne! Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mogen leden van Rabobank Zuidwest-Drenthe een bedrag van €50.000,-Logo-Wilhelmina

verdelen onder verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina maakt ook kans op een deel van dit bedrag. Het geld wordt verdeeld door middel van stemmen. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging ontvangt.

De campagne loopt van 5 september tot en met 14 oktober 2015. Per gezin mogen maximaal vijf stemmen worden uitgebracht, waarvan maximaal twee stemmen op één vereniging. Een gezin kan dus in totaal op maximaal drie verenigingen of stichtingen stemmen. Ieder lid van de Rabobank ontvangt een persoonlijke inlogcode waarmee zij toestemming hebben tot de stempagina.

Dit is het derde jaar dat Chr. Muziekvereniging Wilhelmina deelneemt aan de Rabobank Clubkas Campagne. Voorgaande jaren heeft de vereniging een hoop stemmen verzameld waarmee zij in de top drie belandden. Ook dit jaar gaan de leden van Wilhelmina voor een plaats in de top drie. Helpt u de vereniging dit doel te bereiken door te stemmen op Chr. Muziekvereniging Wilhelmina?

Door Henk Boer

Geef een reactie