Hoogeveen – De landelijke week voor het openbaar onderwijs van 22 t/m 24 maart is voor de scholen van Bijeen aanleiding om weer een Open Huis te organiseren. De Stichting Bijeen wordt gevormd door de openbare scholen in Hoogeveen, Hollandscheveld, Pesse, Tiendeveen, Stuifzand, Elim en Nieuwlande.

Hoewel de scholen verspreid door de gemeente te vinden zijn bestaat er een nauwe samenwerking. Binnen Bijeen verbinden de scholen ook in clusters kennis, ervaring en kundigheid met elkaar. Daarnaast bestaan er netwerken op diverse aandachtsgebieden en wordt, waar mogelijk, scholing van teams samen opgepakt. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat alle scholen voldoen aan het basisarrangement van de inspectie en dat alle scholen zich “Gezonde School” mogen noemen.

Binnen de ambities van Bijeen, om vorm te geven aan uitdagend en vitaal onderwijs, heeft elke school de ruimte om de eigen idealen uit te werken. Zo zijn er binnen Bijeen Kanjerscholen, Vreedzame scholen en PBS scholen, die, elk op hun eigen manier vorm geven aan een veilig en respectvol schoolklimaat. Maar ook is er veel ruimte voor de ondernemende school en het ondernemende kind, het vergroten van eigenaarschap bij kinderen en het kind dat meer uitdaging nodig heeft. Daarmee heeft Bijeen dus een heel veelzijdig gezicht binnen een gezamenlijk doel: elke dag opnieuw kinderen kansen bieden.

Onlangs kreeg Bijeen bezoek van de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker zie zich zeer geïnteresseerd toonde in de manier waarop binnen Bijeen invulling gegeven wordt aan, soms best complexe, onderwijsopdracht. Kijken in kansen, werken aan een vitale organisatie en gericht op ontwikkeling op elk gebied zijn daarbij het uitgangspunt.

Het openbare gedachtengoed is voor Bijeen een belangrijke basiswaarde. Dat wil zeggen: gelijkwaardigheid en respect voor elk mens, ongeacht geloof, afkomst en geaardheid. We zullen het in de wereld met elkaar samen moet doen en dat kun je niet vroeg genoeg leren en ervaren.
Het Open Huis, voor iedereen die graag eens een kijkje neemt in een van de scholen van Bijeen is op woensdag 22 maart, van 9.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie over de locaties: www.bijeen-hoogeveen.nl Stichting.

Door Henk Boer

Geef een reactie