Hoogeveen – De gebiedsgerichte manier van werken werd in mei 2007 geboren en in enkele jaren werd het grondgebied van de gemeente Hoogeveen overspoelt met bewoners die zich wilden inzetten voor hun eigen dorp, wijk of buurt.

Tegenwoordig zijn er 25 Smederijen, waarin veel mensen actief zijn. Ze hebben samen in 10 jaar tijd ruim 1200 plannen en projecten uitgevoerd. Het team van De Smederijen bestaat uit de Jan Bouwmeester, Martin Peelen, Annette Bartels en Henk Zwiep. Samen zetten ze zich al 10 jaar in voor de samenleving en motiveren ze bewoners om zich in te zetten voor hun eigen woonomgeving.

Wat zijn de kenmerken van De Smederijen?
‘De bewoners staan centraal. Bij alles wat er binnen De Smederijen gebeurt, willen we heel graag dat bewoners bepalen waaraan het budget wordt besteed in hun eigen woonomgeving.’ De Smederijen is een manier van werken en de gemeente Hoogeveen is een van de partners. Daarnaast zijn de corporaties Woonconcept en Domesta, de politie en het welzijnswerk vanaf de start in 2007 betrokken.’

Hoe krijgt de samenwerking met bewoners in de praktijk vorm?
‘Elke Smederij heeft een budget, dat ze kunnen besteden in hun dorp, wijk of buurt. Ieder initiatief moet een meerwaarde hebben, iets waarvoor draagvlak is en waarvoor bewoners ook zelf de handen uit de mouwen willen steken. Veel van die initiatieven kunnen binnen een jaar worden uitgevoerd.’

Maar daar blijft het niet bij, toch?
‘Nee hoor. We praten ook met bewoners over ideeën op de lange termijn. Over de toekomst van een dorp, wijk of buurt. De maatschappij is in 10 jaar tijd behoorlijk veranderd. Het gaat niet meer alleen over de fysieke leefomgeving, maar ook over zaken als gezondheid, zorg, veiligheid en voorzieningen.’

Wat zijn de kenmerken van al deze nieuwe invalshoeken?
‘Het gaat om zaken voor de korte termijn, maar zeker ook over de langere termijn. Door mensen hierbij te betrekken, oefenen ze invloed uit op de toekomst voor hun eigen gebied.’

Heb je nu ook een ander type bewoner waarmee je te maken hebt?
‘Er zijn nog steeds bewoners die de fysieke omgeving belangrijk vinden. Groen, spelen, verkeer en dat soort zaken. Maar er zijn ook bewoners die zich willen inzetten voor ontmoeten, activiteiten, de sociale kanten van het wonen en leven. En dat is een mooie ontwikkeling van de werkwijze van De Smederijen.’

Waar zijn jullie het meest trots op na 10 jaar De Smederijen?
‘Lastige vraag. Er zijn zoveel geweldige initiatieven vanuit de samenleving ontstaan en dat proces is nog steeds gaande. We werken steeds meer samen met andere organisaties, zoals scholen, sport- verenigingen, zorginstellingen of ondernemers. Maar het meest trots zijn we op al die vrijwilligers die in 10 jaar tijd heel veel voor elkaar hebben gekregen.’

Wat betekent 10 jaar De Smederijen?
‘Het is een mijlpaal, een mooi moment om even bij stil staan. In een jubileumjaar mag dat ook. Maar we richten ons ook op de toekomst, want er is nog zoveel te doen. Er liggen nieuwe kansen en uitdagingen op de samenleving te wachten. Dat is prachtig om van dichtbij mee te maken. Nu is het feest en daarna weer aan de slag.’

Door Henk Boer

Geef een reactie