Hoogeveen – Het college van B&W heeft het verlichtingsplan voor de wijk De Weide in Hoogeveen vastgesteld. Met de uitvoering van dit plan kunnen veel ambities van de gemeenteraad waargemaakt worden. Zo wordt ongeveer 70% bespaard op het energieverbruik waardoor ook de CO2-uitstoot fors wordt gereduceerd. Ook de lichtkwaliteit verbetert en de lichtvervuiling neemt af. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We hebben dit plan samen met de inwoners van De Weide gemaakt. Ik ben blij dat het plan dat er nu ligt instemming heeft van de wijkbewoners en tegelijk ook zorgt voor een grote besparing op het gebruik van energie.´

Samen met inwoners invulling geven aan plan
De huidige openbare verlichting in de gemeente voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeenteraad heeft met het beleidsplan openbare verlichting de kaders geven om de openbare verlichting aan te passen. Het college geeft hier invulling aan met het project Hoogeveen Verlicht Bewust. Met dit project wordt per deelgebied een plan gemaakt om Hoogeveen bewuster te verlichten, in samenspraak met de inwoners. De Weide is de eerste wijk waar een plan voor is uitgewerkt. Het plan is besproken met de inwoners. Op basis van de input die dat opleverde, is het plan aangepast en weer getoetst bij de inwoners. Uit de reacties blijkt dat mensen tevreden zijn over het plan dat nu vastgesteld is, al blijven er natuurlijk altijd persoonlijke wensen over.

Vervolg
De wijze van financiering en het budget worden bij de voorjaarsnota besproken. Afhankelijk van de uitvoeringssnelheid wordt een begin gemaakt met de volgende wijk. Daarvoor geldt een zelfde interactieve aanpak.

Door Henk Boer

Geef een reactie