Hoogeveen – In Hoogeveen is een nieuw initiatief genaamd ‘De Wijk Werkt’ van start gegaan. Het initiatief richt zich op ondernemende bewoners in de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid.de-wijk-werk

In deze wijken zijn 600 actieve inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, maar een eerste peiling maakt duidelijk dat deze ondernemers elkaar veelal niet kennen en/of ontmoeten. Daarmee worden, zonder dat we het ons beseffen, kansen gemist. Kansen op samenwerking, kansen om elkaar te versterken en kansen om de lokale economie samen van impulsen te voorzien. Het initiatief “De Wijk Werkt” wil daar verandering in brengen. Door te investeren in de kracht van ondernemers en door in te zetten op de lokale economie als motor van de wijk hopen de initiatiefnemers, de Smederijen Hoogeveen, gemeente Hoogeveen en een aantal ondernemers uit de wijk, deze kracht(en) te faciliteren en te prikkelen met als doel het vergroten van netwerken, de lokale economie en het ondernemerschap.

Website
Uitgangspunt van De Wijk Werkt is het digitale platform: www.dewijkwerkt.nu. Op dit platform kan men ondernemers uit de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid vinden en zien wat ze doen. Daarnaast wordt er een onderdeel ‘de wijk helpt’ opgericht. Hier kunnen wijkbewoners en ondernemers zien wat ze voor elkaar maar ook voor de wijk kunnen doen. Er kunnen vragen gesteld worden en ondernemers kunnen hierop reageren vanuit hun expertise en/of mogelijkheden.

Aanmelden
Bent u ondernemer in de wijk Krakeel, Wolfsbos of Zuid? Dan willen wij u vragen om te controleren of uw bedrijf al op de website vermeld staat en of de gegevens kloppen. Mocht u nog niet op de website vermeld staan, dan kunt u zich aanmelden en plaatsen wij de gegevens.

Startbijeenkomst
Voor het initiatief is een projectgroep samengesteld onder leiding van Martin Peelen (Smederijen van Hoogeveen). Door met de ondernemers in de wijken Krakeel, Wolfsbos en Zuid in gesprek te gaan, wil de projectgroep nieuwe ideeën en initiatieven tot uitvoer brengen. Om dit te realiseren worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waaronder allereerst een startbijeenkomst. Deze startbijeenkomst vindt plaats op 28 mei van 19.00 tot 21.00 uur in de oude bibliotheek in de Wielewaal. Voor elke bezoeker ligt er een leuk presentje klaar. Aanmelden voor de startbijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar: info@dewijkwerkt.nu.

Door Henk Boer

Geef een reactie