HOOGEVEEN – Op 25 januari 2022 zijn Andries en Alie Klok 60 jaar getrouwd. Een blijde dag voor hen en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen!

Andries kon in Hoogeveen bij Philips aan het werk, waar zijn ze na hun trouwen gingen wonen in Hoogeveen. De vier kinderen die zij hebben zijn hier geboren.

Het gezin breidde zich door de jaren heen uit door huwelijk en geboortes van klein- en achterkleinkinderen. Veel reden tot dankbaarheid! Naast gezin en werk waren beide volop actief in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en deden graag vrijwilligerswerk.

Het echtpaar woont sinds een jaar in de Westerkim. Ze zijn blij dat er nu voor hen gezorgd wordt en hopen daar samen verder oud te worden. Met hun kinderen zijn zij dankbaar dat hun geloof hen op hun levensweg altijd heeft geleid en leggen ook de toekomst vol vertrouwen in Zijn zorgende hand.

Door Henk Boer

Geef een reactie